Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Antalya - Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin 2021 yılında aşağıda belirtilen tarihler arasında 16 dönem olarak hizmete açılması planlanmış olup, katılım şartları aşağıda açıklanmıştır. 

 

1-Tesislerimizden Yararlanma Dönemleri

 

Kamp  Dönemi

Kamp Tarihleri

Gün Sayısı

1

13 Haziran – 19 Haziran

6

2

20 Haziran - 26 Haziran

6

3

27 Haziran - 03 Temmuz

6

4

04 Temmuz - 10 Temmuz

6

5

11 Temmuz - 17 Temmuz

6

6

18 Temmuz - 24 Temmuz

6

7

25 Temmuz - 31 Temmuz

6

8

01 Ağustos - 07 Ağustos

6

9

08 Ağustos - 14 Ağustos

6

10

15 Ağustos - 21 Ağustos

6

11

22 Ağustos - 28 Ağustos

6

12

29 Ağustos - 04 Eylül

6

13

05 Eylül - 11 Eylül

6

14

12 Eylül - 18 Eylül

6

15

19 Eylül - 25 Eylül

6

16

26 Eylül – 2 Ekim

6

 

Not: Birden fazla dönem için kamp talepleri imkânlar ölçüsünde karşılanacak olup, kampın kapanışı müracaat durumuna göre değerlendirilecektir.

 

2. Tesislerimizden Yararlanabilecekler

 

a) Başkanlığımız mensup veya emeklisinin kendisi, eşi, üstsoy, altsoyları. (Refakatinde altsoy veya üstsoy yer alması durumunda mensup ya da emeklilerimizin bu durumu başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.)

 

b) Başkanlığımız mensupları ve emeklileri ile birlikte veya münferiden tesisten yararlanmak isteyen misafirleri.

 

c) Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli.

  

3. Konaklama Tarifesi

 

a) Başkanlığımız Personeli

 

 Başkanlığımız çalışan personeli ve emeklisi ile bunların eşi, üstsoy, altsoyları için uygulanacak konaklama tarifesi, aynı ünitede kalınan kişi sayısına göre aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

b) Dönemler itibariyle uygulanacak ücret tablosu aşağıda belirtilmiştir.

 

4-5-6-7-8-9-10-11. DÖNEMLER İÇİN UYGULANACAK ÜCRET TABLOSU

 

KİŞİ SAYISI

KONAKLAMA

YEMEK

TOPLAM

1 KİŞİ

1375

400

1775 TL

2 KİŞİ

1705

800

2505 TL

3 KİŞİ

2035

1200

3235 TL

4 KİŞİ

2200

1600

3800 TL

 

 
Haziran ve Eylül dönemlerinde konaklama bedelinden %10 indirim uygulanacaktır.

 

1-2-3-12-13-14-15-16. DÖNEMLER İÇİN UYGULANACAK İNDİRİMLİ ÜCRET TABLOSU

 

KİŞİ SAYISI

KONAKLAMA

YEMEK

TOPLAM

1 KİŞİ

1250

400

1650 TL

2 KİŞİ

1550

800

2350 TL

3 KİŞİ

1850

1200

3050TL

4 KİŞİ

2000

1600

3600 TL

 

 

6 Yaşından küçük çocuklar için konaklama bedeli alınmayacaktır.

 

Yaş üzeri çocuklardan konaklama bedeli tam alınacaktır.

 

Misafirlerin üniteler için Talep Formunda 1 adet ilave yatak istemesi halinde konaklama bedeli olarak 250 TL ilave yatak ücreti dahil edilecektir.

Tesisimizden yararlanacak olan misafirlerimizin kamp ücreti paket ücreti olup, erken ayrılma ve/veya  geç başlama gibi durumlarda  konaklama ve/veya yemek ücreti iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

 

b) Misafirler

 

Başkanlığımız personeli ve emeklisi ile birlikte veya münferiden Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları Başkanlıkça uygun görülen diğer kamu personelinden;

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (emekliler dâhil) memur, işçi veya sözleşmeli personel ile bunların eş, üstsoy ve altsoylarına Başkanlığımız personeli için belirlenen konaklama tarifesi uygulanacaktır.

 

Yukarıda sayılanlar dışında tesislerimizden yararlanan misafirlerden, (özel sektör, vakıflar vb.) Başkanlığımız personeline uygulanan konaklama tarifesinin %50 fazlası bedel alınacaktır.

 

4- Yemek Bedeli

 

Her bir kamp dönemi için kişi başı yemek bedeli 400 TL olarak belirlenmiştir.

 

3 Yaşından küçük çocuklar için yemek bedeli alınmayacaktır.

3-6 Yaş arası çocuklardan yemek bedelinin yarısı alınacaktır.

6 Yaş üzeri çocuklardan yemek bedeli tam alınacaktır.

Günü Birlik Misafirler İçin Yemek Ücreti

 

Sabah Kahvaltısı  40 TL

Akşam Yemeği    50 TL

 

5- Eğitim, Kurs, Seminer vb. Amacıyla Tesisten Yararlanma: 

 

Tesislere hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. nedenlerle gelen kamu personeli; Harcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca ödenen gündelik ve konaklama tarifesinin üst limiti üzerinden tesislerden yararlandırılır.

 

Bu personelden konaklama tarifesi ve yemek bedeli olarak ayrıca ücret alınmaz. Ancak aynı ünitede kalmak koşuluyla misafir olarak getirdiği eş, üstsoy ve altsoyları için 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yemek bedeli alınır.

 

Kimlik Bildirme 

 

Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde, konaklayacak olanlardan tesise girişte kimlik bilgileri alınacak olup, misafirlerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

 

Maske, Mesafe ve Hijyen Koşulları-Hes Kodu

 

Kampa katılacak misafirlerimizin idarece belirlenen maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymaları ve  Hes Kodu ibraz etmeleri zorunludur.

 

 

a) Başvurular e-posta yoluyla alınacak olup başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 

- Kamp Talep Formu. (Ekte yer almaktadır)

 

- Avans tutarının; Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğüne ait Vakıfbank Sayıştay Bağlı Şubesi IBAN: TR56 0001 5001 5800 7303 1749 12 numaralı banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.

 

- Sayıştay harici kamu personelinin kurum kimlik belgesinin fotokopisi.

 

Tesislerimizden yararlanmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri 18 Haziran 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar;

 

- Sayıştay mensup ve emeklilerinin:  mensup.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,

 

- Diğer misafir başvurularının:           misafir.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,

 

göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları kamp taleplerinin kabulünden sonra teslim edilecektir.

 

18 Haziran 2021 tarihinden sonra yapılan müracaatlar, tesisin doluluk durumuna göre idarece değerlendirilecektir.

 

b) Her kamp dönemi için ünite başına avans tutarı 500,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

Avans dekontunun talep formuna eklenmesi gerekmektedir.

 

Avans yatırmayanların veya eksik yatıranların müracaat formları kabul edilmeyecektir.

 

c) Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir.

 

d) Tesisten yararlanacak olan misafirlerimiz ücretlerini tesis muhasebesine Vakıfbank Word veya Yapı Kredi Word kartına peşin ya da 6 (Altı) eşit taksit yapmak suretiyle ödeyebileceklerdir.

 

Tesisten yararlanacak misafirlerimiz yatırdıkları avans dekontunu kampa girişlerinde beyan edeceklerdir.

 

f) Tesisten tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalanamayacaktır.

 

g) Kampımız bu sezon COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek kısıtlamalar dahilinde misafirlerimizin talepleri imkanlar ölçüsünde müracaat sırasına göre değerlendirilecektir. Herhangi bir nedenle kamp döneminin iptal edilmesi durumunda, ilgilinin talebi dikkate alınmak suretiyle tercih edecekleri diğer dönemlere kaydırılacak veya ödediği tutar iade edilecektir.

 

ğ) Tesisimizde pike, çarşaf, yastık ve yastık kılıfı idare tarafından karşılanacaktır. Her hangi bir nedenle değiştirilmesi talep edilmesi durumunda ücrete tabi olacaktır. Havlu, bornoz, terlik, şampuan vb. ihtiyaçlar karşılanamayacaktır.

 

h) Tesisten yararlanacakların canlı hayvan (kedi, köpek, kuş vb.) getirmeleri yasaktır.

 

ı) Kamp devreleri, Pazar günleri akşam yemeği ile başlayıp Cumartesi günleri kahvaltı ile son bulacaktır. Devre başlama günü ünitelere saat 16:00’dan sonra misafir kabul edilebilecektir. Devre sonlarında ise en geç saat 12:00’da ünitelerin boşaltılması gerekmektedir.

 

i)Kampa erken katılma veya geç ayrılma nedeniyle mensuplarımızın konaklama ve yemek talepleri ancak imkânlar ölçüsünde ve ilave ücret karşılığı karşılanabilecektir.

 

j) Tesisimizden yararlanacak olan misafirlerimizin kamp ücreti paket ücreti olup, erken ayrılma ve geç başlama durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

k) Kamp dönemlerinde 08:00 - 11:00 saatleri arası serpme kahvaltı, 13.30-14.30 saatleri arası çorba ikramı ve 19:00-21:00 saatleri arasında akşam yemeği self servis olarak sunulacaktır.

 

Misafirlerimiz havalimanından tesise 46 TL karşılığında “Bizim Transfer” firmasının Şatıl hizmetini kullanabilirler. Tel: 0 242 514 13 10

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.