Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

T.C. Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilan metninde belirtilen pozisyonlar için toplam 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlgili ilan metni ve başvuru formu ekte olup, son başvuru tarihi 30.11.2022 mesai bitimidir.

Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sözlü sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.