Hakkında

Temel konusu denetim  olan kütüphanemizin koleksiyonunda; hukuk, ekonomi, muhasebe, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, yönetim,  tarih, eğitim, felsefe, psikoloji vs. ilgili disiplinlere ait bilgi kaynakları bulunmaktadır. Türkiye'de uluslararası standartlarda en iyi hizmet veren Denetim Kütüphanesi olma hedefi ile kütüphaneden yararlanmak isteyen tüm okuyuculara hizmet verilmektedir.

Kütüphanemiz Sayıştay çalışanlarının yanı sıra  kurum dışından gelen okuyucuların eğitim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlamakta,  her tür ve her ortamdaki bilgi ve belge ihtiyacını karşılamakta, ulusal ve uluslararası  ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmaktadır.  Özellikle “Denetim” konusundaki yerli ve yabancı kaynakları ile  konusunda  referans  kütüphanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Kütüphane koleksiyonumuzda  Türkçe ve Yabancı basılı  kitapların yanında dergiler, tezler, DVD-VCD'ler bulunmaktadır.  29.120'den fazla bilgi kaynağının organizasyonu için Milas otomasyon programı ve Dewey Onlu  Sınıflama Sistemi  kullanılmaktadır. 

Kütüphanemiz, okuyucuların bilgi kaynaklarına ulaşması için her türlü  elektronik  donanım ve rahat bir ortamda çalşılması için gerekli tüm fiziksel şartlara uygun olarak yapılandırılmıştır.

ÇALIŞMA SAATLERİ: Hafta içi her gün 09.00-12.00 13:00-17.00

Sunulan Hizmetler

Ödünç Verme

Kütüphane kullanıcılarımız, kütüphaneden yararlandıkları sürede, kütüphanenin genel ve ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdürler.
 
Mensuplarımıza ödünç almak istedikleri yayınlar 15 günlük süre için verilir. İstenilmesi halinde iki defa daha 15 gün süre uzatımı yapılabilir.

Okuyucular bir seferde en fazla 10 kitap alabilirler.
 
Sayıştay dışından gelen ve kütüphaneden yararlanmalarına izin verilen kullanıcılar yayınlardan, ancak kütüphanede yararlanabilirler. 
 
Okuyucu, ödünç aldığı materyali zamanında ve kütüphaneden aldığı durumuyla, hasarsız bir şekilde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, ödünç aldığı materyali başkasının kullanımına verdiği takdirde tüm sorumluluk kendisine aittir.
 
Kütüphane materyalini  kaybeden  veya  materyale zarar veren okuyucuların, kütüphanenin belirlediği cezai sorumluluğu yerine getirmesi gerekir;  aksi takdirde kütüphanenin ödünç  verme hizmetinden bir daha yararlanamazlar.

Kütüphaneler Arası İşbirliği

Mensuplarımızın araştırmalarına yardımcı olmak amacı ile ODTÜ, Bilkent, Gazi, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri ile protokol yapılmıştır. Bu protokol kapsamında mensuplarımızın anılan Üniversitelerin kütüphanelerinden üye olarak yararlanma imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca, okuyucu hizmetlerini geliştirmek amacıyla, Kütüphanede bulunmayan yayınlar “Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap İstek Formu” doldurmak suretiyle diğer kütüphanelerden ödünç alınır.

Referans Kütüphaneciliği

Kütüphanemiz kurum içi kullanıcılarımıza hizmet vermekle beraber, kurum dışından gelen, kütüphanemizden yararlanmak isteyen tüm okuyuculara açıktır.  Referans masasındaki görevliler mensuplarımıza ve dışarıdan gelen okuyucularımızın araştırmalarında ve kütüphane kaynaklarının etkin kullanımında yardımcı olmakta; kullanıcıların doğru ve güvenilir bilgiye erişimlerini sağlamaktadırlar. Kütüphane kaynak ve hizmetleri hakkında her türlü bilgi için Referans masasına başvurulabilir.  

Kütüphane Tanıtım Hizmeti

Kütüphane kullanıcılarının Sayıştay Kütüphanesinden daha iyi yararlanmalarını sağlamak amacıyla koleksiyonun tanıtılması ve etkin kullanımı, kütüphane kuralları ve hizmetleri hakkında bilgi verilmektedir.  

Kütüphane Kaynaklarından Yararlanma

İç ve dış okuyucularımız Kütüphanemizde okuyucular için kurulmuş terminallerde yayın taraması yapabilmektedirler. “Kütüphane Modülü” ile yapılan bu taramalarda görmek ve ödünç almak istedikleri yayının künyesini tespit ederek kütüphane görevlisinden talep ederler. 

Fotokopi Hizmeti

İç ve dış okuyucular kütüphane içinde yararlandıkları kaynaklardan Telif Hakları Kanunu'nu (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) ihlal etmeyecek şekilde fotokopi (en fazla 10 sayfa) hizmetinden yararlanabilirler.

Yayın Siparişi

Okuyucularımız ihtiyaç duydukları yayınların alınmasını temin için Saynet’te bulunan “Uygulamalar, Bildirim, Anket, Kütüphane Yayın Talep Formu Butonu”nu kullanarak, satın alınmasını istedikleri yayının künyelerini doldururlar.  Belli aralıklarla Kütüphane Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirilen bu yayınlar gerekli görüldüğü takdirde Başkanlıkça satın alınır.

Raflı Paneller

Ayda bir kere olmak üzere yeni alınan yayınların ve süreli yayınların yeni sayısının tanıtımını yapmak amacıyla binamızın iki noktasına raflı panel uygulaması yapılmıştır.

Grup Çalışmaları

Kütüphanemizde bulunan grup çalışmalarına uygun çalışma masalarında grup çalışması yapılabilmektedir.
 

Galeri