Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (EUROSAI)

Yönetim Kurulu Başkanı: Çekya Sayıştayı

Birinci Başkan Yardımcısı: İsrail Sayıştayı

İkinci Başkan Yardımcısı: Polonya Sayıştayı

Genel Sekreter: İspanya Sayıştayı

Üye Sayısı: 51 üye (50 Sayıştay ve Avrupa Sayıştayı)

EUROSAI Yönetim Kurulu Üyesi Ülke Sayıştayları: Çekya (EUROSAI Başkanı 2021-2024), İsrail (1. Yardımcı Başkan ve bir sonraki dönem EUROSAI Başkanı 2024-2027), Polonya (1. Yardımcı Başkan), İspanya (Daimi EUROSAI Sekreteryası), Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya ve Türkiye

EUROSAI’nin temel kuruluş düzenlemesi olan EUROSAI Statutes’e göre Yönetim Kurulu 8 üyeden oluşmaktadır ve bunların dördü hak sebebiyle doğal olarak, kalan dördü ise 6 yıllığına Kongre tarafından seçilen üye ülke Sayıştay Başkanlarıdır.

Çalışma Grupları (Working Groups)

Bilişim Sistemleri Çalışma Grubu (Working Group on Information Technologies-ITWG)

Başkanı: Estonya Sayıştayı

Üye Sayısı: 30

  • Çalışma grubu, bilişim sistemleri konusunda Avrupa Bölgesi Sayıştayları arasındaki uzmanlık ve deneyimlerin kurumsal paylaşımını ilerletmeyi ve bilişim sistemleri alanındaki ortak faaliyetlerin uygulanmasını teşvik eder.
  • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Çevre Denetimi Çalışma Grubu (Working Group on Environmental Auditing-WGEA)

Başkanı: Polonya Sayıştayı

Üye Sayısı: 40

  • Çalışma grubu ve üyeleri, doğal kaynakların ve çevrenin yönetimini ve Avrupa halkının sağlığını ve refahını artırarak gelecek nesillere olumlu bir miras bırakmak için kamu sektörü denetimlerinin gücünü kullanma taahhüdünü paylaşmaktadır.
  • Çalışma grubu, INTOSAI WGEA'nın vizyonunu benimsemiştir.
  • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Afet ve Felaketlere Tahsis Edilen Fonların Denetimi Çalışma Grubu (Working Group on the Audit of Funds Allocated to Disasters and Catastrophes)

Başkanı: Ukrayna Sayıştayı

Üye Sayısı: 20

  • Çalışma grubunun misyonu, Avrupa Sayıştaylarının kendi hükümetlerine, afet ve felaketlerin önlenmesi ve sonuçlarının giderilmesine yönelik etkili ve verimli araçların geliştirilmesinde yardımcı olma çabalarını koordine etmek ve birleştirmektir.
  • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Görev Güçleri (Task Force)

Belediye Denetimi Görev Gücü (Task Force on Municipality Audit-TFMA)

Başkanı: Litvanya Sayıştayı

Üye sayısı: 27

  • Görev gücünün amacı yerel yönetimlerin denetiminde iyi uygulama örneklerini ve tecrübeyi paylaşmak için açık bir platform oluşturmaktır.
  • Türk Sayıştayı görev gücünün üyesidir.

Network

Etik Network (N.ET)

Başkanı: Macaristan Sayıştayı

  • Başkanlığını Macaristan Sayıştayı, Yardımcılığını ise Portekiz Sayıştayı yürütmekte olup network bütün üyelere açıktır.