Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ASOSAI)

Yönetim Kurulu Başkanı: Tayland Sayıştayı

Genel Sekreter: Çin Halk Cumhuriyeti Sayıştayı

Üye Sayısı: 47

Çalışma Grubu

ASOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu (ASOSAI Working Group on Environmental Auditing-WGEA)

Sekreterya: Çin Sayıştayı

Üye Sayısı: 32

  • Çalışma grubu, çevre denetimi ile ilgili üyeler arasında faaliyetleri yürütür, internet sitesini yönetir, ASOSAI Çevre Denetimi Rehberini günceller.
  • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.

Araştırma Projesi

ASOSAI Araştırma Projesi Ortak Faaliyeti

Sekreterya: Birleşik Arap Emirlikleri Sayıştayı

Üye Sayısı: 14

  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin denetimine ilişkin (Bilgisayarlı destekli denetim teknikleri ve imkanları kullanmak suretiyle) denetimlerin paylaşılması ve Sayıştayların bu alanda kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülmektedir.
  • Türk Sayıştayı çalışma grubunun üyesidir.