Ekonomik İşbırliği Organizasyonu Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ECOSAI)

Yönetim Kurulu Başkanı: Kazakistan Sayıştayı

Genel Sekreter: Pakistan Sayıştayı

Üye Sayısı: 11