Kamu İdareleri Denetim Raporları

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Özel Bütçeli İdareler - A 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Özel Bütçeli İdareler - B 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sosyal Güvenlik Kurumları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Özel İdareler 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Belediyeler - Bağlı İdareler 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları ----- ----- ----- ----- ----- 2017 2018 2019
Kalkınma Ajansları 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Diğer Kamu İdareleri 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019