Eğitim Hizmetleri

Faaliyetlerimiz

Sayıştay Başkanlığı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ilişkin konularda düzenlenecek eğitim programları için kamu idarelerine katkı sağlamaktadır.
 

Çalışma Planları

Faaliyet Raporları

Genel Eğitim Planı

Uluslararası Eğitimler