Hizmet Standartları

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenilen Belgeler

Tamamlanma Süresi

Temyiz

İlamın tebliğinden itibaren 60 gün içinde verilecek dilekçe

İlamın tebliğinden itibaren Temyiz Kurulunca karar verilene kadar

Karar düzeltme

İlamın tebliğinden itibaren 15 gün içinde verilecek dilekçe

Azami bir yıllık süre zarfında

Yargılamanın iadesi

İlamın tebliğinden itibaren 5 yıl içinde verilecek dilekçe

Takriben bir yıllık süre zarfında

Tavzih

Dilekçe

Hükmün icrası tamamlanana kadar

Murafaa talebi

Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi taleplerine eklenmek suretiyle.

Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi için başvuru yapılması gereken süre içinde

Denetçi Yardımcısı Adayı alımı

Denetçi yardımcısı adaylığı alımında ÖSYM tarafından ilan olunan sınav giriş belgeleri ile Kurum tarafından istenen kimlik ve durum belgeleri.

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre

Yönetim personeli alımı

Yönetim personeli alımında KPSS Belgesi ile birlikte Kurum tarafından istenen kimlik ve durum belgeleri.

Başkanlıkça ilan edilen takvime göre

Sözleşmeli personel alımı

Sözleşmeli personel alımında ilanlarda belirtilen ve personelin niteliğine göre değişen belgeler ile kimlik ve durum belgeleri.

Başkanlıkça ilan edilen takvime göre

Naklen atamalar

Dilekçe

Başkanlığın takdirine göre

Gölbaşı Sosyal Tesislerinden yararlanma

Kimlik bilgileri

Yılın tüm zamanında

Manavgat Sosyal Tesislerinden yararlanma

Kimlik belgesi ve diğer kimlik bilgileri

Başkanlıkça belirlenen haftalık dönemlerde yaz dönemi boyunca

Dilekçe ile talepler

Dilekçe ve ekleri

En geç 60 gün içinde taleplere cevap verilmektedir

İhbar, şikayet ve diğer bildirimler

Dilekçe ve ekleri

Dilekçe kabulleri aynı gün işleme konulmakta ve talep içeriğine göre geri dönülmektedir

Bilgi edinme talepleri

Elektronik form veya dilekçe

Aynı gün işleme konulmakta ve 15 gün içinde geri dönülmektedir

Kütüphaneden yararlanma talebi

Matbu form

Bir gün

Staj başvuruları

Dilekçe

Bir hafta içerisinde

Eğitim talebi

Elektronik form veya dilekçe

Bir hafta içerisinde