Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI’ler), Sayıştay Başkanlığı tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş ve çalışmada INTOSAI ve IFAC  kurallarına dikkat edilerek, çevirmen dip notları dışında metnin orijinaline sadık kalınarak ekleme, yerelleştirme ve yorumda bulunulmamıştır.
Türkçe metinler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları ile mukayese edilerek nihai bir gözden geçirmeye tabi tutulmakta ve gözden geçirme süreci tamamlanan metinler  orijinal metinlerde gözetilen sıralamaya uygun olarak bu sayfada yayımlanmaktadır.

 

Düzey 1

Kurucu İlkeler
 

Düzey 2

Yüksek Denetim Kuruluşlarının İşleyişi İçin Ön Koşullar


Düzey 4

Denetim Rehberleri - Uygulama Rehberleri
ISSAI 1000–2999 Mali Denetim Uygulama Rehberleri