Görev Alınan Uluslararası Kuruluşlar

Sayıştay, sahip olduğu köklü tarihi geçmişi ve bilgi birikimiyle uluslararası alanda saygın bir yere sahip olup,  alanında küresel bir aktör olma yolunda önemli mesafeler almış olup, uluslararası kuruluşlarda farklı tarihlerde çeşitli görevler almıştır.
 

Uluslararası Kuruluş

Görevimiz

Dönemi

INTOSAI
Dünya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı
Teşkilat Üyeliği 1959/Süresiz
INTOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu Üyelik Süresiz
INTOSAI BS Denetimi Çalışma Grubu Üyelik 2017/Süresiz
INTOSAI Devlet Borçları Çalışma Grubu Üyelik 2018/Süresiz
INTOSAI Büyük Veriler Çalışma Grubu Üyelik 2018/Süresiz
EUROSAI
Avrupa Sayıştaylar Teşkilatı
Yönetim Kurulu Üyeliği ve
1. Başkan Yardımcılığı
2014-2017
Yönetim Kurulu Başkanlığı 2017 – 2020
EUROSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu Üyelik Süresiz
EUROSAI BS Çalışma Grubu Üyelik 2010/Süresiz
EUROSAI Etik Görev Gücü Üyelik 2014/Süresiz
EUROSAI Belediye Denetimi Çalışma Grubu Üyelik 2017/Süresiz
ASOSAI
Asya Sayıştaylar Teşkilatı
Denetim Kurulu Üyeliği 2018 – 2021
ASOSAI Çevre Denetimi Çalışma Grubu Üyelik 2006/Süresiz
ECOSAI
Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştaylar Teşkilatı
Yönetim Kurulu Başkanlığı 2013 - 2016
ECOSAI
Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştaylar Teşkilatı
Yönetim Kurulu Başkanlığı 2016-2019
NATO – IBAN Denetim Kurulu Üyeliği 2016-2017