Etik Komisyonu

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 7’nci maddesi gereği çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29’uncu maddesi uyarınca Başkanlığın 21/02/2017 tarih ve 2017/7581 sayılı Olur’u ile aşağıdaki üyelerden oluşan Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

 

BAŞKAN Fikri ÖZKÖK Sayıştay Başkan Yardımcısı
ÜYE Yaşar UZUN Uzman Denetçi
ÜYE Eda VEZİROĞLU Uzman Denetçi
ÜYE Adem ÖZEN İnsan Kaynakları Birim Başkanı