Etkinlikler

 • EUROSAI Denetim ve Etik Görev Gücü tarafından 15-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sırbistan Sayıştayı ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen IntoSAINT moderatörlüğü eğitimine kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • Yönetim Mensuplarına yönelik 30 Haziran - 06 Temmuz 2019 tarihleri arasında "Etik Yönetimi ve Mevzuatı" konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu koordinasyonunda 30 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen Etik Platformu 9’ ncu toplantısına kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (ECOSAI) üyesi Sayıştaylara yönelik “Etik Denetimine Giriş” konulu çalıştay, Başkanlığımızın ev sahipliğinde 15-19 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.
 •  22-23 Ekim 2018 tarihinde Portekiz Sayıştayının ev sahipliğinde düzenlenen EUROSAI Denetim ve Etik Çalışma Gücü Dokuzuncu Toplantısına kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • Doç. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL, Dr. YMM. Masum TÜRKER ve Prof. Dr. Ganite KURT tarafından hazırlanan “Etik ve Etik Kurallar” kitabı Başkanlığımızca yayınlanmıştır.
 • 15-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında Daire Başkanı ve Üyelerimize yönelik “Yargı Etiği Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar” konulu program düzenlenmiştir.
 • Sayıştay Denetçileri İçin Sürekli Eğitim Yönergesi kapsamında, 21 Şubat, 25 Nisan ve 03 Mayıs 2018 tarihlerinde  "Sayıştaylar ve Etik Kurallar" konulu eğitim düzenlenmiştir.
 • Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun daveti üzerine, 10 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da düzenlenen Etik Platformu’nun 8. Toplantısına kurumsal katılım sağlanmıştır. Söz konusu Platformun amacı, etik stratejilerin oluşturulması, geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etik farkındalığı güçlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etik kültürün gelişimine katkı sağlamak olup etik alanında iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıda Başkanlığımız, Etik Platformu Protokol metnini imzalayarak Etik Platformu üyesi olmuştur.
 • 18 Ekim 2017 tarihinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunun “Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki İçin Teknik Destek Projesi Uluslararası Konferansı’na kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 02-03 Şubat 2017 tarihinde İngiltere Sayıştayının ev sahipliğinde düzenlenen EUROSAI Denetim ve Etik Çalışma Gücü Sekizinci Toplantısına kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 27 Şubat-3 Mart 2017 tarihinde Macaristan Sayıştayı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Dürüstlük Semineri’ne kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 14-16 Eylül 2016 tarihlerinde Macaristan’da düzenlenen “Sayıştaylarda Etik ve Dürüstlüğün Önemi Konulu Konferans ve EUROSAI Kapasite Geliştirme Çalışma Ekibi (GT- 1) 10. Toplantısı”na kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 08 Eylül 2016’da Bosna-Hersek Sayıştayı ev sahipliğinde Saraybosna’da düzenlenen “Sayıştayların Bağımsızlığı Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı”na kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • Başkanlığımız 2016 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında 5 Eylül – 9 Eylül 2016 tarihleri arasında Sayıştay Başkanlığı Antalya-Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yönetim mensuplarına yönelik “Mesleki Etik ve Disiplin” konulu eğitim verilmiştir.
 • 19-20 Mayıs 2016’da İspanya Sayıştayı ev sahipliğinde düzenlenen EUROSAI Denetim ve Etik Çalışma Gücü Yedinci Toplantısı'na kurumsal katılım sağlandı.
 • Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat MURAT tarafından 16 Mart 2016 tarihinde “Kamu Yönetiminde Etik” konulu konferans verilmiştir.
 • Sayıştayımızın ev sahipliğinde 26–27 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) Denetim ve Etik Çalışma Gücü Semineri Gölbaşı Eğitim Tesislerimizde gerçekleştirilmiştir.
 • 16-18 Kasım 2015 tarihinde Hollanda Sayıştayı tarafından düzenlenen  “Sayıştayların Performansını Değerlendirme Çerçevesi (SAI PMF) Eğitimi” programına  kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 20-21 Nisan 2015’de İtalya Sayıştayının ev sahipliğinde düzenlenen EUROSAI Denetim ve Etik Çalışma Gücü Altıncı Toplantısı’na kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 2-6  Haziran 2014 tarihlerinde Avusturya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Yolsuzluğun Önlenmesi Çalışma Grubu Toplantısı’na kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 12-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Norveç Sayıştayının ev sahipliğinde düzenlenen Sayıştayların Performanslarını Değerlendirme Çerçevesi Eğitimi'ne kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 23-25 Nisan 2014 tarihlerinde  Malezya Sayıştayının ev sahipliğinde düzenlenen ASOSAI Yolsuzluk ve Hileleri Önlemede Denetim Konulu Araştırma Projesi Toplantısı'na kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 2014 yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri kapsamında 16 Nisan 2014 tarihinde  mensuplarımıza “Değerler Etiği ve Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kuralları” konusunda konferans düzenlenmiştir.  Konferansa Sayıştay Emekli  Daire Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi  Erdoğan KESİM konuşmacı olarak katılmıştır.
 • 02-03 Nisan 2014 tarihlerinde Romanya Sayıştayı ev sahipliğinde düzenlenen EUROSAI Denetim ve Etik Görev Gücü Beşinci Toplantısı'na kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • 28 Mart 2014 tarihinde Macaristan Sayıştayının ev sahipliğinde düzenlenen “Sayıştayların Bağımsızlığı Sempozyumu”na kurumsal katılım sağlanmıştır.
 • Başkanlığımız konferans salonunda 25.05.2011 tarihinde Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından "Etik Kültürün Geliştirilmesinde Kamu-Sivil Toplum İşbirliği Sempozyumu” düzenlenmiştir.