Araştırma / İnceleme / Çeviri

Sayıştay Hesap Yargısı Mehmet Aksoy, Bülent Geçgel ve Yusuf Öz 2018
Yüksek Denetim Kurumlarının Kurumsal Yapısı ve Mali Performans Sinem Yalçın 2017
Bulgaristan Sayıştayı Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren 2004
İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren, Mustafa Ekinci 2004
İngiltere Sayıştayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - İç Kontrollar- / Çeviri Sacit Yörüker 2004
İngiltere Sayıştayı Finansal Denetim Elkitabı / Çeviri Sacit Yörüker 2004
Kamusal Yönetişim: Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetişim, Niçin ve Nasıl? / Çeviri Baran Özeren ve Özlem Temizel 2004
Kanada Sayıştayı Yıllık Denetim Elkitabı / Çeviri Baran Özeren, Gönül Sönmez ve  M. Hakan Özbaran 2004
Malta Sayıştayı Kapsamlı Denetim Elkitabı / Çeviri Sacit Yörüker 2004
Polonya Sayıştayı Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren 2004
Denetimde Kalite Yönetimi / Güvencesi / Kontrolü - Araştırma İhsan Gören, Nevin Atakan, Şeref Efe ve M. Hakan Özbaran 2003
Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Safiye Kaya 2003
Sayıştayın Performans Ölçümüne İlişkin Ön Araştırma Raporu / Araştırma Sacit Yörüker, Levent Karabeyli, Safiye Kaya ve Baran Özeren 2003
Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri / Araştırma Kemal Özsemerci 2003
Ekonomik Düzenlemelerin Denetimine İlişkin En İyi Uygulamalara Yönelik Yönlendirici İlkeler / Çeviri M. Hakan Özbaran 2002
ASOSAI Performans Denetim Rehberi / Çeviri Sacit Yörüker  ve Baran Özeren 2002
Doğru Dokunun Seçimi - Performans Bilgisi İçin Bir Çerçeve / Çeviri M. Hakan Özbaran 2002
Federal Hükümette İç Kontrol Standartları / Çeviri Baran Özeren 2002
Kamu Borçlanmasının İç Kontrolları İle İlgili Denetimin Planlanmasına ve Yürütülmesine Yönelik Rehber / Çeviri Safiye Kaya 2002
Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi / Araştırma S. Emre Akdağ 2002
Yönetim ve Hesapverme Sorumluluğu Amaçları Bakımından Performans Bilgisi / Çeviri Baran Özeren ve Cem Suat Aral 2002
İsveç Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı: Teori ve Uygulama / Çeviri Tolga Demirbaş 2001
İrlanda Kamu İdaresinde Yönetişim ve Hesap Verme Sorumluluğu Sacit Yörüker 2001
Performans Ölçümü: Performans Denetimlerinde Araştırılması Gerekenler Cem Suat Aral 2001
Sayıştaylar Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulaması / İnceleme Tolga Demirbaş 2001
Avrupa Birliğiyle Entegrasyon Bağlamında Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişiyle İlgili Tavsiyeler / Çeviri Baran Özeren ve Cem Suat Aral 2000
INTOSAI Denetim Standartlarına İlişkin Avrupa Uygulama Rehberleri / Çeviri Sacit Yörüker ve Baran Özeren 2000
İç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları / İnceleme Baran Özeren 2000
Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Parlamenter Denetim (Fransa Millet Meclisi Çalışma Grubu Raporu) Cilt I - Bölüm 1-2 / Çeviri Ş. Alpaslan Yasa ve Özlem Okur Kasap 2000
Performans Bilgisine Yönelik İyi Uygulama Prensipleri / Çeviri Safiye Kaya ve Cem Suat Aral 2000
Performans Ölçüm Rehberi / Çeviri Hülya Demirkaya 2000
Performans ve Risk Denetim Terimleri / Derleme Arife Coşkun 2000
Yerel Yönetimlerin Denetimi / Araştırma A. Yasin Karanfiloğlu 2000
İç Denetim Mesleği Uygulama Standartları ve Yönlendiren İlkeler / Çeviri Baran Özeren 1999
Türkçe-İngilizce-Fransızca Denetim Terimleri / Çeviri Sacit Yörüker 1999
Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı / Çeviri Sacit Yörüker 1999
Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi Ahmed Akgündüz 1997