Uluslararası Denetim Standartları

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) Düzey 1-2-3 T.C. Sayıştay Başkanlığı 2017
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) Düzey 4 Cilt 1 T.C. Sayıştay Başkanlığı 2017
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) Düzey 4 Cilt 2 T.C. Sayıştay Başkanlığı 2017