Bilgi Notları

Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi / Çeviri Sacit Yörüker 2007
INTOSAI: Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi / Çeviri Baran Özeren 2006
Romanya Sayıştayı: Finansal ve Düzenlilik Denetimi Elkitabı / Çeviri Sacit Yörüker 2006
Performans (Paranın Değerinin Karşılığı) Denetim Kılavuzu / Çeviri Sacit Yörüker 2006
Lima Deklarasyonu Denetim Usulleri Rehberi / Çeviri Gonca İstanbulluoğlu 2005
Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayı Kamu Denetim Standartları / Çeviri Sacit Yörüker 2005
Çevre ve Sayıştay Mehmet Efendi 2005
Performans Yönetim Sistemleriyle İlgili Denetimlerin Yürütülmesine Yönelik İlkeler / Çeviri Fisun Karaman 2004
Avrupa Birliğine Yeni Üye Olan ve Aday Ülke Sayıştaylarının Ürettiği Denetim Standartlarına ve Elkitaplarına Kısa Bakış Baran Özeren 2004
İyi Bir Uygulama Örneği: İç ve Dış Denetçiler Arasında İşbirliği Baran Özeren ve Ersan Aybar 2004
Litvanya Kamu Denetimi Standarları / Çeviri Sacit Yörüker 2004
Finansal Denetim Hakkında / Çeviri Baran Özeren 2004
Batı Avustralya Eyalet Sayıştayı Denetim Uygulama Raporu / Çeviri Baran Özeren 2004
Kontrol, Denetim, Teftiş ve Soruşturma: Kavramsal Bir Çerçeve Sacit Yörüker 2004
Dış Denetim Sistemi Nasıl Tasarlanmalı  Fikret Gülen 2003
Hesapverme Sorumluluğu, Parlamento ve Sayıştay Safiye Kaya 2003
Federal Devlette İç Kontrol Standartları / Çeviri Baran Özeren 2002
İç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluğu İçin Bir Yapı Oluşturulması (Çeviri) Baran Özeren 2002
Ekonomik Düzenlemelerin Denetimine İlişkin En İyi Uygulamalara Yönelik Yönlendirici İlkeler M. Hakan Özbaran 2002
Özerk Kurumlar Hakkında Araştırma Grubunca Hazırlanan Rapor Gülseba Bahran 2002
Yeni Zelanda Sayıştay Başkanı’nın Denetim Standartları İle İlgili Olarak Temsilciler Meclisi’ne Sunduğu Raporu / Çeviri Baran Özeren 2002
Hükümette Hesap Verme Sorumluluğu / Çeviri Sacit Yörüker 2001
Kamu Hesapları Komisyonu Sacit Yörüker 2001
Kamu Sektöründe Hesap Verme Sorumluluğu Düzenlemelerine Genel Bakış / Çeviri  Baran Özeren 2001
İrlanda Kamu İdaresinde Yönetişim ve Hesap Verme Sorumluluğu/ Çeviri Sacit Yörüker 2001
Güvenilirliğin Sütunları: Yolsuzluğun Engellenmesinde Sayıştayların Önemi / Çeviri   M. Hakan Özbaran 2001
Sayıştay Raporlarını Görüşmek Üzere Türkiye Büyük Millet Meclisinde İhtisas Komisyonu Kurulması Hakkında Rapor T.C. Sayıştay Başkanlığı 2001
Mesleki Ahlak/ Davranış Kuralları Hakkında Rapor Cem Suat Aral 2001
Sayıştay Denetimi Dışındaki Fonlar Gülseba Bahran 2001
Sayıştayların Denetim Alanları Safiye Kaya 2001
Kamu Kesiminde Hesapverme Sorumluluğu Uygulamalarının Modernizasyonu / Çeviri M. Hakan Özbaran 2001
Denetim Sisteminin Etkinliğinin Artırılması ve Performans denetimine Geçiş Alt Komisyonunca Hazırlanan Rapor   2000
Sayıştayların (Yüksek Denetim Kurumlarının) Bağımsızlığı Hakkında Mexico Deklarasyonu / Çeviri Seher Özer Ütük  
Avrupa Birliği Sayıştayı Güvence Bildirimi Metodolojisi / Çeviri Sacit Yörüker  
İngiltere Sayıştayı Mesleki Gelişim Paketi    
İngiltere Sayıştayı: Performans Denetimi Çalışmalarının Kalite Güvencesi / Çeviri Füsun Karaman  
Yüksek Denetim Kurumları ve Parlamento Komisyonları Arasındaki İlişkiler / Çeviri İbrahim Çeliktaş