Sayıştay Yayınları

Supreme Audit Matters T.C. Sayıştay Başkanlığı 2016
Uluslararası Etkinliklere Katılım T.C. Sayıştay Başkanlığı 2016
Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı T.C. Sayıştay Başkanlığı 2015
Sayıştayın 154. Kuruluş Yıl Dönümü T.C. Sayıştay Başkanlığı 2016
Sayıştayın 153. Kuruluş Yıldönümü T.C. Sayıştay Başkanlığı 2015
Sayıştayın 152. Kuruluş Yıldönümü T.C. Sayıştay Başkanlığı 2014
Sayıştayın 151. Kuruluş Yıldönümü T.C. Sayıştay Başkanlığı 2013
Kuruluşundan Cumhuriyet'e Sayıştay Tarihi Salih Kış, Yunus İnce, Nuran Koyuncu,  İlker Mete Mimiroğlu, Nagehan Yılmaz, Hatice Hilal Seyhan ve Halil Elemana 2012
Umumi Murakabe Heyetinden Sayıştaya Yüksek Denetleme Kurulu  T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI)-I- T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Panel Kamu Zararı T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Geçmişten Günümüze Sayıştay Yayınları T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Sayıştay 150 Yaşında T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Dört Dilde Sayıştay Kanunu T.C. Sayıştay Başkanlığı 2012
Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar (01.01-31.12.2009) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2009
Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar (01.01-31.12.2008) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2008
Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar (01.01-31.12.2007) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2007
Çevre Denetimi ve Sayıştaylar T.C. Sayıştay Başkanlığı 2007
Dünyada ve Türkiye’de Yüksek Denetim Dr. H. Ömer Köse 2007
Risk Yönetimi Rehberi T.C. Sayıştay Başkanlığı 2006
Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar (01.01-31.12.2006) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2006
Sayıştay Kararları/Seçme Kararlar (01.01-31.12.2005) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2005
Sayıştay Kararları/ Seçme Kararlar (01.01-31.12.2004) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2004
Malta Sayıştayı Kapsamlı Denetim Elkitabı / Çeviri Sacit Yörüker 2004
İngiltere Sayıştayı Finansal Denetim Elkitabı / Çeviri Sacit Yörüker 2004
Polonya Sayıştayı Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren 2004
Bulgaristan Sayıştayı Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren 2004
İngiltere Sayıştayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -İç Kontrollar / Çeviri Sacit Yörüker 2004
Kamusal Yönetişim: Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetişim, Niçin ve Nasıl? / Çeviri Baran Özeren ve Özlem Temizel 2004
İngiltere Kamu Sektöründe İç Denetim Standartları / Çeviri Baran Özeren ve Mustafa Ekinci 2004
Kanada Sayıştayı Yıllık Denetim Elkitabı / Çeviri Baran Özeren, Gönül Sönmez ve  M. Hakan Özbaran 2004
Sayıştay Kararları/ Seçme Kararlar (01.01-31.12.2003) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2003
Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri / Araştırma Kemal Özsemerci 2003
Sayıştayın Performans Ölçümüne İlişkin Ön Araştırma Raporu / Araştırma Sacit Yörüker, Levent Karabeyli , Safiye Kaya ve Baran Özeren 2003
Denetimde Kalite Yönetimi / Güvencesi / Kontrolü - Araştırma İhsan Gören, Nevin Atakan, Şeref Efe ve M. Hakan Özbaran 2003
Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Safiye Kaya 2003
Sayıştay Kararları/ Seçme Kararlar (01.01-31.12.2002) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2002
Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi / Araştırma S. Emre Akdağ 2002
Yönetim ve Hesapverme Sorumluluğu Amaçları Bakımından Performans Bilgisi / Çeviri Baran Özeren ve Cem Suat Aral 2002
Federal Hükümette İç Kontrol Standartları / Çeviri Baran Özeren 2002
Doğru Dokunun Seçimi - Performans Bilgisi İçin Bir Çerçeve / Çeviri M. Hakan Özbaran 2002
ASOSAI Performans Denetim Rehberi / Çeviri Sacit Yörüker  ve Baran Özeren 2002
Ekonomik Düzenlemelerin Denetimine İlişkin En İyi Uygulamalara Yönelik Yönlendirici İlkeler / Çeviri M. Hakan Özbaran 2002
Kamu Borçlanmasının İç Kontrolları İle İlgili Denetimin Planlanmasına ve Yürütülmesine Yönelik Rehber / Çeviri Safiye Kaya 2002
Sayıştay Kararları / Seçme Kararlar (01.01-31.12.2001) T.C. Sayıştay Başkanlığı 2001
İsveç Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı: Teori ve Uygulama / Çeviri Tolga Demirbaş 2001
Sayıştaylar Tarafından Gerçekleştirilen Performans Denetimleri ve Türk Sayıştayı Uygulaması / İnceleme Tolga Demirbaş 2001
İrlanda Kamu İdaresinde Yönetişim ve Hesap Verme Sorumluluğu Sacit Yörüker 2001
Performans Ölçümü: Performans Denetimlerinde Araştırılması Gerekenler Cem Suat Aral 2001
Performans ve Risk Denetim Terimleri / Derleme   2000
İyi Yönetim Uygulaması İçin Rehber / Çeviri Sacit Yörüker- Gül Nogay 2000
Performans Ölçüm Rehberi / Çeviri Hülya Demirkaya 2000
İç Denetim, Standartları ve Mesleğin Yeni Açılımları / İnceleme Baran Özeren 2000
Yerel Yönetimlerin Denetimi / Araştırma A. Yasin Karanfiloğlu 2000
Avrupa Birliğiyle Entegrasyon Bağlamında Yüksek Denetim Kurumlarının İşleyişiyle İlgili Tavsiyeler / Çeviri Baran Özeren ve Cem Suat Aral 2000
Performans Bilgisine Yönelik İyi Uygulama Prensipleri / Çeviri Safiye Kaya ve Cem Suat Aral 2000
Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Parlamenter Denetim (Fransa Millet Meclisi Çalışma Grubu Raporu) Bölüm 1 / Çeviri Ş.Alpaslan Yasa ve Özlem Okur Kasap 2000
Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Parlamenter Denetim (Fransa Millet Meclisi Çalışma Grubu Raporu) Bölüm 2 / Çeviri Ş.Alpaslan Yasa ve Özlem Okur Kasap 2000
INTOSAI Denetim Standartlarına İlişkin Avrupa Uygulama Rehberleri / Çeviri Sacit Yörüker - Baran Özeren 2000
İngilizce-Fransızca-Türkçe Denetim Terimleri / Çeviri Sacit Yörüker 1999
İç Denetim Mesleği Uygulama Standartları ve Yönlendiren İlkeler / Çeviri Baran Özeren 1999
Kanada Sayıştayı Performans Denetimi El Kitabı / Çeviri Sacit Yörüker 1999
Cumhuriyetin 75’inci Yılında Kamu Harcamaları ve Denetimi Sempozyumu-26 Ekim 1998 Tebliğler, Panel ve Tartışmalar Baran Özeren 1998
Avrupa Birliği Sayıştayı / İnceleme İsmail Hakkı Sayın 1998
Bilişim Yönetiminin ve Teknolojisinin Denetimi / Çeviri Gülsün Canova 1998
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yasayla Verilen Yetkilere Uygunluğun Denetimi / Çeviri Derya Kubalı 1998
Bilişim Teknolojisi Ortamında Denetim / Çeviri Gül Nogay - Gökhan Yazıcı 1998
Finansal Denetim / İnceleme Fikret Gülen 1998
Performans İnceleme Konularının Seçimine İlişkin Rehber: En İyilerin Seçimi / Çeviri Işıl Özyıldırım-Derya Duman 1998
Hizmet Kalitesine Yönelik Performans Denetim Rehberi: Bize Hizmet Ediliyor mu? / Çeviri Firdevs Karahan 1998
Performans Denetimi Kavram, İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar / İnceleme Derya Kubalı 1998
Kıyaslama: Performans İncelemelerine Nasıl Yardımcı Olabilir? / Çeviri Emine Yarar 1998
Veri Toplanması, Analizi ve Sunumu: Yazılım Nasıl Yardımcı Olabilir? / Çeviri Gökhan Yazıcı 1998
Performans İncelemelerinin Tasarımına İlişkin Rehber / Çeviri Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu 1998
Yatırım Projelerinin Denetimi / Çeviri Nevin Atakan 1998
Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması / Çeviri Fikret Gülen ve Baran Özeren 1998
Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi Prof. Dr. Ahmed Akgündüz 1997
INTOSAI İç Kontrol Standartları Kılavuzu / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Kamu Kesiminde Performans Denetimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi  Dr. Hüseyin Özer 1997
Performans Denetimi – Pakistan Sayıştayı Uygulaması Nevin Atakan, Arife Coşkun, S.Melda Sonuvar 1997
İyi Yönetim Uygulaması İçin Rehber / Çeviri Sacit Yörüker-  Gül Nogay 1997
Kamuoyu Araştırmasının Tasarlanması ve Uygulanması / Çeviri T.C. Sayıştay Başkanlığı 1997
Malzeme Yönetiminin Denetimi / Çeviri   1997
Etkin İletişim İçin Çözüm Önerileri / Çeviri   1997
Özelleştirme Denetiminde En İyi Uygulama Örneklerini Gösteren Rehber / Çeviri 1997
Sahteciliğe Karşı Uyanık Olma / Çeviri   1997
Etkinlik Ölçümünün Denetimi, Raporlanması ve Kullanımı (Bölüm I) / Çeviri 1997
Mali Yönetim ve Kontrolların Denetimi / Çeviri   1997
Verimlilik Denetimi Kanada Sayıştayı Uygulaması (Bölüm I) / Çeviri 1997
Verimlilik Denetimi: Yapılandırılmış Bir Yaklaşım / Çeviri   1997
Performans Denetimi-Özet El Kitabı / Çeviri Arife Coşkun 1997
İncelemenin Tasarımı / Çeviri Gülsün Canova 1997
İnceleme Konusunun Seçimi / Çeviri Sacit Yörüker- Gül Nogay 1997
Verimlilik Denetimi Kanada Sayıştayı Uygulaması (Bölüm II) / Çeviri Arife Coşkun 1997
Performans Ölçümü ve Performans Denetimi / Çeviri Sacit Yörüker- Fikret Gülen 1997
İnsan Kaynağı Yönetiminin Denetimi / Çeviri Sacit Yörüker- Fikret Gülen 1997
INTOSAI'nin 30. Yılı/  Çeviri Semiramis Serin 1987
Cumhuriyetin 50. Yılında Sayıştay Servet Köksal, Hamdi Mehter, Günaydın ERSOY, Hüseyin Gürhan ve Adile Sezer 1973