Başkan Yardımcıları


Fikri ÖZKÖK

01.01.1965 tarihinde Ankara Beynam'da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1990 - 2004 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü olarak, 2004 - 2011 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında TBMM Genel Kurulunca Sayıştay Üyeliğine seçildi. 13.07.2016 tarihinde Yönetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Evli ve üç çocuklu olup, Yabancı dili İngilizcedir.
 


 

Fikret ÇÖKER

1964 yılında Karaman'da doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Maliye Bakanlığında çalıştı. 1992 yılında Sayıştayda göreve başladı. 17.01.2011-24.05.2013 tarihleri arasında Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.05.2014 tarihli 91' inci birleşiminde Sayıştay Üyeliğine seçildi. 13.07.2016 tarihinde Denetim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Evli ve dört çocuklu olup yabancı dili İngilizcedir.