Başkan Yardımcıları


Fikri ÖZKÖK

01.01.1965 tarihinde Ankara Beynam'da doğdu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1990 - 2004 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü olarak, 2004 - 2011 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011 yılında TBMM Genel Kurulunca Sayıştay Üyeliğine seçildi. 13.07.2016 tarihinde yönetim işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Evli ve üç çocuklu olup, yabancı dili İngilizcedir.
 

Zekeriya TÜYSÜZ

03.06.1966 tarihinde Trabzon/Yomra'da doğdu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştayda göreve başladı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında doktora yaptı. 'Siyaset Teorisinde Mükemmeliyetçilik' isimli kitabı yayınlanmıştır. 2011 yılında TBMM Genel Kurulunca Sayıştay Üyeliğine seçildi. 02.11.2018 tarihinde denetim işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Evli ve üç çocuklu olup, yabancı dili İngilizcedir.