Bölüm Başkanları

İsmail ÇAY

03.03.1970 tarihinde Göynük'te doğdu. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştayda göreve başladı. 2002 yılında TODAİE Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programını tamamladı. 05.07.2019 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuklu olup yabancı dili İngilizcedir.

Onur DERİCİ 
 

1966 yılında Ankara'da doğdu. 1988 yılında Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 1992 yılında Sayıştayda göreve başladı. 05.07.2019 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi. İki çocuklu olup yabancı dili İngilizcedir.

Oğuz ÇALIK

19.08.1969 tarihinde Trabzon'da doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1991 yılında Sayıştayda göreve başladı. 06.08.2002-13.09.2013 tarihleri arasında Kamu İhale Kurumunda geçici görevde bulundu. 14.11.2018 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi. Evli olup yabancı dili İngilizcedir.

Hüseyin DİKİLİTAŞ

03.07.1970 tarihinde Sivas'ta doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Maliye Bakanlığı Muhasebe Denetmenliği görevinde bulundu. 1992 yılında Sayıştayda göreve başladı. 14.11.2018 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuklu olup yabancı dili İngilizcedir.

Mehmet ÇIVGIN

24.10.1978 tarihinde Amasya/Gümüşhacıköy'de doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Sayıştayda göreve başladı. 01.05.2018 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi.

Üzeyir GÜLCAN

05.01.1975 tarihinde Konya'da doğdu. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2001-2010 yılları arasında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunda Denetçi Yardımcısı ve Denetçi olarak görev yaptı. 19.12.2010 tarihinde Sayıştayda göreve başladı. 25.01.2018 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuklu olup yabancı dili İngilizcedir.

Ahmet Zafer SARI

01.04.1972 tarihinde Trabzon/Sürmene'de doğdu.1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetiminde Denetim Programında yüksek lisansını, 2017 yılında TODAİE 52. Dönem Kamu Diplomasisi Eğitim Programını tamamladı. 2001-2010 yılları arasında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nda Denetçi Yardımcısı ve Denetçi olarak görev yaptı. 19.12.2010 tarihinde Sayıştay'da göreve başladı. 15.11.2016-13.08.2018 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığında Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 07.12.2018 tarihinde Bölüm Başkanı olarak görevlendirildi. Evli ve iki çocuklu olup yabancı dili İngilizcedir.