Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar

Günümüzde Sayıştayların birbirleriyle ilişkileri artmakta ve ilişkiler karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımıyla sınırlı kalmayıp ortak denetim projelerinin hayata geçirilmesi noktasına varmaktadır. Sayıştayın da üye olduğu uluslararası ve bölgesel organizasyonlar denetim standartlarının, denetim metodlarının ve tekniklerinin oluşturulmasında, yetkinleştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli roller üstlenmektedirler.

Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslararası ve bölgesel organizasyonları ile sıkı bir işbirliği içindedir. INTOSAI (Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı), EUROSAI (Avrupa Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı), ASOSAI (Asya Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) ve ECOSAI (Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) üyesi olan Sayıştay aynı zamanda EUROSAI’nin Başkanlığını, ASOSAI’nin Denetim Kurulu Üyeliğini ve ECOSAI’nin Başkanlığını yürütmektedir.