Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar

Günümüzde sayıştayların birbirleriyle ilişkileri artmakta ve ilişkiler karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımıyla sınırlı kalmayıp ortak denetim projelerinin hayata geçirilmesi noktasına varmaktadır. Sayıştayın da üye olduğu uluslararası ve bölgesel organizasyonlar denetim standartlarının, denetim metodlarının ve tekniklerinin oluşturulmasında, yetkinleştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli roller üstlenmektedirler.

Uluslararası ilişkiler çerçevesinde Sayıştay, yüksek denetim kurumlarının uluslararası ve bölgesel organizasyonları ile sıkı bir işbirliği içindedir. Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Organizasyonu (INTOSAI), Avrupa Sayıştaylar Birliği (EUROSAI), Asya Sayıştaylar Birliği (ASOSAI) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Organizasyonu Sayıştayları Birliği (ECOSAI) üyesi olan Sayıştay aynı zamanda ASOSAI’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini, EUROSAI’nin Yönetim Kurulu Üyeliğini ve 2. Başkanlığını, ECOSAI’nin ise Başkanlığını yürütmektedir.

Uluslararası Sayıştaylar Organizasyonu (INTOSAI)

Birleşmiş Milletlere ya da Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşlarına üye ülkeler yüksek denetim kuruluşlarının bir teşkilâtıdır. INTOSAI 1953 yılında Küba/Havana'da toplanan Kongrede 34 ülkenin katılımıyla kurulmuş olup, bugün üye sayısı 186'e ulaşmıştır. INTOSAI'nin her üç yılda değişik bir ülkede gerçekleştirilen kongreleri, kamu kesimindeki güncel ve önemli denetim sorunlarının görüşüldüğü ve gerekli tavsiye kararlarının alındığı bir forum niteliğindedir. Sayıştay, 1965 yılından beri INTOSAI'nin üyesidir.

Asya Ülkeleri Sayıştayları Organizasyonu (ASOSAI)

ASOSAI 1979 yılında kurulmuş olup, INTOSAI’nin bölgesel bir teşkilâtı olarak faaliyetini sürdürmektedir. ASOSAl'nin başlangıçta 11 olan üye sayısı bugün 43’e yükselmiştir. ASOSAI yüksek denetim alanında bölgesel eğitim tekniklerinin yanı sıra ortak araştırma projeleri de gerçekleştirmektedir. Sayıştay, ASOSAI'ye 1997 yılında üye olmuştur.

Avrupa Ülkeleri Sayıştayları Organizasyonu (EUROSAI)

INTOSAl'nin bölgesel bir teşkilâtı olarak etkinliklerini sürdürmektedir. EUROSAl'nin kuruluş bildirgesi 1989 yılında Berlin'de imzalanmış, Kuruluş Konferansı 1990'da Madrid'de toplanmıştır. Başlangıçta 30 olan üye sayısı bugün 47’ye yükselmiştir. Sayıştay, EUROSAI'nin kuruluş bildirgesini imzalayan yüksek denetim kurumları arasındadır.

Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştayları Birliği (ECOSAI)

1994 yılında Pakistan/Bhurban'da toplanan Kongre ile kurulmuş meslekî bir bölgesel teşkilâttır. Türkiye, Afganistan, Azerbeycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan yüksek denetim kurumlarının üye olduğu ECOSAI faaliyetlerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayı tüzük gereği gözlemci sıfatıyla katılmaktadır. Teşkilâtın kuruluş öncesi hazırlık aşamasında aktif bir rol üstlenen Sayıştay, kuruluş kongresinde ECOSAI’nin başkanlığına seçilmiştir. Türkiye Sayıştayı 2006 yılında yeniden ECOSAI Başkanlığına seçilmiştir.

Yargı Yetkisine Sahip Sayıştaylar Forumu

Yargı Yetkisine Sahip Sayıştaylar Forumu aslen Brezilya, Şili, Fransa, Fas, Peru, Portekiz, İspanya, Tunus ve Türkiye Sayıştaylarından oluşan Sayıştayların Değer ve Faydaları Konulu Çalışma Grubu'nun (WGVBS’nin) bir alt grubudur. Günümüz itibariyle bu alt grup, yargı yetkisine sahip 34 ülke sayıştayını bir araya (32’si tam üye ve 2’si gözlemci olarak) getirmektedir. Bu Forum, bu tür organizasyon modeline sahip sayıştaylar arasında iyi uygulama paylaşımı, işbirliği ve düşünme alanı olmayı amaçlamaktadır. Forumun bir sonraki toplantısı, 2018’de Türkiye’de yapılacak ve yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğu önleme amacıyla yargı yetkisine sahip sayıştayların kullandığı araç ve mekanizmalara odaklanacaktır.Diğer uluslararası ve bölgesel yüksek denetim kurumları organizasyonları:
OLACEFS - Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions
PASAI - Pacific Association of Supreme Audit Instutions
ARABOSAI (Arab Organization of Supreme Audit Institutions)
AFROSAI (African Organization of Supreme Audit Institutions)
CAROSAI (Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions)