Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Sayıştay, sahip olduğu köklü tarihi geçmişi ve bilgi birikimiyle uluslararası alanda saygın bir yere sahip olup,  alanında küresel bir aktör olma yolunda önemli mesafeler almıştır. Bu çerçevede;
 
  • EUROSAI’nin 2017 – 2020 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığı,
  • ECOSAI’nin 2016-2019 dönemi için Yönetim Kurulu Başkanlığını ve
  • ASOSAI’nin 2015 – 2018 dönemi Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmektedir.
 
Sayıştay, aynı zamanda pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmakta ve bazı çalışma gruplarında aktif olarak görev almaktadır. Düzenlenen söz konusu organizasyonlardan bir kısmına aşağıda yer verilmiştir. 

 
INTOSAI Yargı Yetkisi Bulunan Sayıştaylar Forumu 3. Toplantısı 24-25 Ocak 2019 İstanbul
Etik Denetimine Giriş Konulu Çalıştay 15-19 Nisan 2019 Antalya
Çevre Denetimi Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı 9-10 Temmuz 2019 Ankara
Örnekleme Metodolojisi Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı 30-31 Temmuz 2019 Ankara
Belediye Gelirlerinin Denetimi Konulu Çalıştay 24-25 Eylül 2019 Ankara
24. ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2019 İstanbul
19. ECOSAI Eğitim Komitesi Toplantısı 21 Ekim 2019 İstanbul
8. ECOSAI Genel Kurul Toplantısı 22 Ekim 2019 İstanbul
Bilişim Teknolojileri (BT) Denetimi Öz Değerlendirmesi (ITASA) Çalıştayı 6-7 Kasım 2019 Ankara
Mali Denetim Semineri 18-22 Kasım 2019 İstanbul
Kamu Özel İşbirliği ve İmtiyazlarının Denetimi Çalıştayı 2-3 Mayıs 2018 Ankara
“IT Denetimi” Konulu ASOSAI Kapasite Geliştirme Programı 2-6 Temmuz 2018 Ankara
“Kamu Sektörü Rutin Denetiminde Karşılaşılan Zorluklar” konulu ECOSAI Semineri 3-6 Eylül 2018 İstanbul
EUROSAI Yönetim Kurulu Üyeleri “Off-site” Toplantısı 19 Kasım 2018 İstanbul
“Emerging Issues” Çalıştayı 20-21 Kasım 2018 İstanbul
AB Adayı Ülke Sayıştaylarına Yönelik Mali Denetim Çalıştayı 28 Kasım 2018 Ankara
10. EUROSAI Kongresi 22-25 Mayıs 2017 İstanbul
13. Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Sayıştaylar Konferansı 18-20 Eylül 2017 Ankara
EUROSAI 1. Proje Grubu ve Koordinasyon Ekibi Toplantısı 27-29 Eylül 2017 Antalya
“Mali Denetim/Risk Tabanlı Denetim” Konulu ECOSAI Çalıştayı 6-11 Kasım 2017 Antalya
X. EUROSAI Kongresi Hazırlıkları Görüşmesi 7 Mart 2016 Ankara
ECOSAI Stratejik Plan Toplantısı 29 Mayıs - 1 Haziran 2016 Ankara
ECOSAI 7. Genel Kurulu Toplantısı 19 Ekim 2016
 
Ankara
ECOSAI 21. Yönetim Kurulu Toplantısı 18 Ekim 2016
 
Ankara
ECOSAI 16. Eğitim Komitesi Toplantısı 17 Ekim 2016 Ankara
Sayıştay ve Parlamento İlişkileri Konferansı 8-9 Kasım 2016 Ankara
Sayıştayların Performanslarını Değerlendirme Çerçevesi (SAI PMF) Bilgi Paylaşımı ve Kalite Güvencesi Çalıştayı 27-30 Nisan 2015 Ankara
INTOSAI Yolsuzluk ve Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele Çalışma Grubu Alt Grup–1 ve Alt Grup–2 Ortak Toplantısı 28-30 Temmuz 2015 Ankara
“ISSAI´lerin Uygulaması” Konulu Eğitim Programı 28 Eylül – 9 Ekim 2015 Ankara
“ISSAI 5500 Afet Yardımları Denetimi Rehberlerinin Geliştirilmesindeki Tecrübeler ve Sayıştaylar Tarafından Uygulanabilirliği” Konulu Eğitim Programı 20-21 Ekim 2015 Ankara
7’nci EUROSAI Etik Görev Gücü Toplantısı 26-27 Kasım 2015 Ankara
“Sahtecilik ve Yolsuzluğun Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Denetim” Konulu 10. ASOSAI Araştırma Projesinin 6. Toplantısı 26-29 Ağustos 2014 Ankara
INTOSAI “Afet Hazırlıkları” Konulu Uluslararası Paralel Performans Denetimi Çalışmasının 3. Toplantısı 7-8 Şubat 2013 İstanbul
Kurumsal Ahlakilik Öz Değerlendirme Metodolojisi (IntoSAINT) Moderatör Eğitimi Programı 27-31 Mayıs 2013 Ankara
39. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantısı 28 Mayıs 2012 Ankara
“Denetimde Kalitenin Sağlanması” Konulu Seminer 9 Ekim 2012 Ankara
ASOSAI 43. Yönetim Kurulu Toplantısı 17-21 Eylül 2011 İstanbul
1. ASOSAI- EUROSAI Ortak Konferansı 22-23 Eylül 2011 İstanbul
16. ECOSAI Yönetim Kurulu ve Olağanüstü Genel Kurulu 4-6 Ekim 2011 Ankara
Avrupa Birliği’ne Aday ve Adaylığa Yakın Ülke Sayıştay Başkanları Toplantısı 7-9 Mart 2011 İstanbul
EUROSAI Bilişim Sistemleri Çalışma Grubu 7 nci Toplantısı 21-22 Şubat 2011 İstanbul
“Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması” Konulu 2. Uzmanlar Toplantısı 20-21 Ekim 2010 İstanbul
“Çevre Denetimi” Konulu ASOSAI Eğitim Programı 1-13 Kasım 2010 İstanbul
“Çevre Denetimi” Konulu ECOSAI Eğitim Programı 5-16 Nisan 2010 Antalya
 
 
Ülkemizde düzenlenen bazı organizasyonlar için hazırlanan web sitelerine ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.


ASOSAI and EUROSAI First Joint Conference on 22-24 September in Istanbul / Turkey    

AADA 5th Meeting on 23 - 27 October 2011 in Antalya / TURKEY  

Accountability for and Audit of Disaster-related Aid (AADA)