Genel Kurul

Çalışma Şekli

Sayıştayın yargı ve karar sisteminin en üst organıdır. Genel Kurul Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden oluşmaktadır. Genel Kurul mevcut üye sayısının en az üçte ikisi ile toplanır, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Sayıştay Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Sayıştay Başkanının katılamadığı hallerde Genel Kurula, Kurula katılan başkan yardımcılarından kıdemli olanı başkanlık eder. Başsavcı oy hakkı olmamak üzere Genel Kurul toplantılarına katılır ve görüşünü açıklar.
 

Görevleri

  • Genel uygunluk bildirimlerini görüşür.
  • İçtihadın birleştirilmesi kararı alır.
  • Sayıştay Kanunu gereğince hazırlanacak yönetmelikler hakkında görüş bildirir.
  • Sayıştaya ilişkin kanun tasarısı ve teklifleri hakkında görüş bildirir.
  • Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenilen diğer konular hakkında görüş bildirir veya karar verir.
  • Sayıştay Kanunu ile verilen diğer görevleri yapar.