Bilgi Edinme Birimi Hakkında

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Sayıştay Başkanlığı bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Başvuru formları eksiksiz doldurulmak suretiyle; posta ya da bizzat yapılacak başvurular iletişim bölümünde belirtilen adrese, faks ile yapılacak başvurular 0312 295 48 03 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise elektronik başvuru linkine yapılmalıdır. Forma uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kanun ve Yönetmelikler 

İletişim 

Adres: T.C. Sayıştay Başkanlığı Bilgi Edinme Birimi
İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 45
06520 Balgat/ANKARA
Faks: (0312) 295 48 03