Bilgi Edinme Başvurularında Önemli Hususlar

 • Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle yapılır.
 • Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresine ilave olarak kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle, elektronik form doldurularak yapılır.
 • Tüzel kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçeyle yapılır.
 • Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.
 • Bu unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları ile elektronik posta yoluyla gönderilmiş başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan başvuru sahiplerinin dilekçeleri veya formları, bu durumun anlaşıldığı tarihte hiç başvuru yapılmamış sayılarak işleme konulmaz.
 • Bilgi edinme mevzuatı kapsamında Başkanlığımızdan talep edilecek bilgi ve belgelerin, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başkanlığımıza verilen görevler veya Kurumumuzda bulunan veya bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin olması gerekmektedir.
 • Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
 • Ayrı veya özel çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belgeler konusunda yapılacak başvurular ile henüz tekemmül etmemiş işlemlere ilişkin bilgi veya belgeler için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilir.
 • Belli bir tarihte açıklanacağı, duyurulacağı önceden ilan edilen veya belli olan bilgi veya belgelere belirtilen tarihten önce erişimin sağlanması mümkün bulunmamaktadır.
 • İstenilen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bölümler de var ise, gizlilik dereceli veya açıklanması yasak olan bilgiler çıkarıldıktan sonra kalan kısımlar başvuru sahibine sunulacaktır.
 • Daha önce cevaplandığı halde aynı kişiler tarafından yapılan tekrar mahiyetindeki başvurular ile soyut ve genel nitelikli başvurular işleme konulmaz.
 • Kurumumuzca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.