Etkinlik ve Duyurular

Pakistan Heyeti İle 2. İşbirliği Toplantısı İstanbul’da Düzenlendi

Pakistan Sayıştayı ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde 17-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 2. İşbirliği Toplantısına Kurumumuzu temsilen bir heyet katılmıştır. Toplantıda meslektaş incelemesi, kapasite geliştirme ve ortak denetim konuları ele alınmıştır. Bahse konu hususlarda çalışmalar yapılması ile ilgili prensip kararları alınmıştır.