Etkinlik ve Duyurular

EUROSAI Proje Grubu ve Koordinasyon Ekibi Toplantısı Antalya’da Gerçekleştirildi

EUROSAI Başkanlığını yürütmekte olan Türk Sayıştayı tarafından 27-29 Eylül 2017 tarihlerinde Proje Grubu 1. Toplantısı ile EUROSAI Koordinasyon Ekibi Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Sayıştay Başkanı sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın katılımıyla başlayan 1. Proje Grubu Toplantısında İspanya, Portekiz, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç Sayıştaylarından meslek mensuplarının da katılımıyla EUROSAI’nin genel işleyişini belirleyen “General Procedures” dokümanının yeniden hazırlanması için çalışmalar yapılmıştır. Koordinasyon Ekibi Toplantısında ise, yine aynı ülke Sayışaylarının katılımıyla Stratejik Planı Mayıs 2017’de değişen EUROSAI’nin yeni çalışma düzeninin ve yol haritasının belirlenmesi gibi konularda kararlar alınmıştır.