Etkinlik ve Duyurular

Etik Platformu’nun 8. Toplantısına Katılım ve Platform Üyeliği

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun daveti üzerine, 10 Ekim 2017 Salı Günü Ankara HiltonSA Hotel’de düzenlenen Etik Platformu’nun 8. Toplantısına Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri ÖZKÖK ve Uzman Denetçi Yaşar UZUN katılmışlardır.Söz konusu Platformun amacı, etik stratejilerin oluşturulması, geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etik farkındalığı güçlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etik kültürün gelişimine katkı sağlamaktır. Etik alanında İyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı toplantıda Başkanlığımız, Etik Platformu Protokol metnini imzalayarak Etik Platformu üyesi olmuştur.