Etkinlik ve Duyurular

22. ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Düzenlendi

17. ECOSAI Eğitim Komitesi Toplantısı ve 22. ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayı’nın ev sahipliğinde 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde Girne’de gerçekleştirildi.

Söz konusu Toplantılara ECOSAI Yönetim Kurulu Üyelerinden Afganistan, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye iştirak etti. Sayıştay Başkanı ve ECOSAI Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın açılış konuşmaları ile başlayan 22. ECOSAI Yönetim Kurulu Toplantısında 16 başlıktan oluşan ve 17. Eğitim Komitesi Toplantısı sonuçlarını da içeren gündem maddeleri görüşülerek çeşitli kararlar alındı.

Ele alınan ve üzerinde karara varılan konulardan bir tanesi de; üye ülkeler arasındaki işbirliğini artırmayı hedefleyen Mutabakat Zabıtlarının hayata geçirilmesiydi. Bu noktadan hareketle, Türkiye ve Pakistan Heyetleri 2018 yılından itibaren meslektaş incelemesi (Peer review), konu denetimi ile ortak denetim hususlarında birlikte çalışmaya karar verdiler.