Etkinlik ve Duyurular

Sayıştay Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümlerine göre Sayıştay’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine tabi olarak görev yapan kadrolu personele yönelik olarak görevde yükselme sınavı yapılacaktır.

Ek 1 : Görevde Yükselme Sınav Duyurusu
Ek 2 : Atama Yapılacak Kadroya Göre Sınav Konuları, Soru Kaynakları ve Soru Sayılar