Etkinlik ve Duyurular

ECOSAI Çalıştayı Başladı

2017 yılı için öngörülen ECOSAI Eğitim Faaliyetleri kapsamında “Mali Denetim/Risk Tabanlı Denetim” konulu çalıştay TİKA’nın mali destekleri ile kurumumuzun ev sahipliğinde 6-11 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmektedir.

Sayıştay Başkanı sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte; Pakistan Sayıştayı mensupları eğitim uzmanı olarak yer almaktadır. Söz konusu çalıştaya kurumumuz mensupları yanı sıra ECOSAI üyesi Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Pakistan ülke Sayıştayları ve Filistin’den toplam 24 denetçinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.