Etkinlik ve Duyurular

Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı

Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı 2 Şubat 2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Link: https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/35047883/files/2017/say%C4%B1staygenelkurului%C3%A7tihad%C4%B1birle%C5%9Ftirmekarar%C4%B1.pdf