Etkinlik ve Duyurular

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ Pakistan Sayıştayı Heyetini Kabul Etti

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Meslektaş İncelemesi (Peer Review) konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla Kurumumuza ziyaret gerçekleştiren Pakistan Sayıştayı heyetini Makamında kabul etti.

Genel Direktör Hürrem Rıza KUREYŞİ, Direktör Çmer BENARİ ve Direktör Yardımcısı Sara ŞEYH’den oluşan heyet 07-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında meslektaşlarımızla Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI) kapsamındaki 5600 sayılı Meslektaş İncelemesi Rehberini temel alarak bu alanda toplantılar gerçekleştirecek.