Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ Özbekistan Büyükelçliğini Ziyaret Etti

Sayıştay Başkanı sayın Seyit Ahmet BAŞ 1 Haziran 2018 tarihinde Özbekistan’ın Ankara’daki Büyükelçisi sayın Alisher AGZAMKHODJAEV’i ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde Sayıştay Başkanlığı hakkında genel bilgi verilmesi yanında Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkiler hakkında görüş alıverişinde bulunuldu. Görüşmede özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sayıştaylar Birliği (ECOSAI) faaliyetleri kapsamında 3-6 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul’da ev sahipliğini gerçekleştireceğimiz ECOSAI Semineri ile ilgili hususlar ele alındı.

Ziyarette ayrıca Kurumumuz ile Özbekistan Sayıştayı arasındaki işbirliğinin arttırlması kendilerinin ECOSAI faaliyetlerine katılımlarının sağlanması ve bu yönde atılacak diğer adımlar  görüşülerek Büyükelçiliğin destekleri talep edildi.