Sayıştay'dan Popülerlik Denetimi

Kamu idarelerini her yıl denetleyen Sayıştay, idarenin bütçe büyüklüğü, ihbar ve şikayetlerin yanısıra, kurumları kamuoyu ve medyadaki ilgi nedeniyle de denetim programına alıyor.

Sayıştay Başkanlığı, 2017 yılı Sayıştay Denetim Programı dahilinde genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, üniversiteler, sosyal güvenlik kurumu, İş-Kur, üst kurullar, belediyeler, il özel idareleri ile kamu iktisadi teşebbüslerinin TBMM adına denetimini yaptı. Bu kapsamda toplam 416 kamu idaresini denetimi tamamlandı. Sayıştay denetimlerinde kamu idareleri ve görevlileriyle doğrudan yazışabildiği gibi, gerekli gördüğü belge, defter ve kayıtları görebiliyor.


Haberin Devamı: Sayıştay'dan Popülerlik Denetimi