KKTC Sayıştay Denetçilerine Yönelik Düzenlenen Eğitim Programı Tamamlandı

Kurumumuz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayı arasındaki ikili anlaşma çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayı denetçilerine yönelik olarak beş haftalık eğitim programı düzenlendi.

Söz konusu eğitimlerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayı denetçilerinin mesleki gelişimleri ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Beş haftalık program kapsamında, meslek mensuplarımız tarafından Uluslararası Denetim Standartları (ISSAIs) ve YDK Uygulamaları, Kamu Muhasebesi, Mali Denetim, BT Denetimi ve Performans Denetimi konularında eğitimler verildi.

Beş haftalık eğitim programının kapanışında eğitime katılan denetçilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştayı Başkanı Osman KORAHAN ile Başkan Yardımcımız Zekeriya TÜYSÜZ tarafından eğitim sertifikaları verildi.