INTOSAI Yargı Yetkisi Bulunan Sayıştaylar Forumu 3. Toplantısı Başkanlığımızın Ev Sahipliğinde İstanbul’da Yapıldı

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI) bünyesindeki Yargı Yetkisi Bulunan Sayıştaylar Forumu Toplantısı Başkanlığımızın ev sahipliğinde 24-25 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

İçerisinde ülkemizin de bulunduğu 10 ülke Sayıştayı tarafından 2015 yılında kurulan Forumun halen 30 üyesi bulunmaktadır. Yargı yetkisi bulunan Sayıştaylar arasında paylaşımlarda bulunmak, araştırma ve iş birliği faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulan Forum, daha sonra INTOSAI Sayıştayların Değer ve Faydaları Çalışma Grubunun alt grubu olarak kabul edilmiştir.

Üye ve gözlemci sıfatıyla 22 ülkeden 68 katılımcının yer aldığı toplantıda “Sayıştayların Yargı Faaliyetlerinin Temel Prensipleri” belgesi, bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek INTOSAI Genel Kurulu (INCOSAI) öncesi yapılacak hazırlıklar ve Forumun gelecek dönemdeki çalışma planı gibi konular ele alınmış ve katılımcılar tarafından Sayıştayların yolsuzluk ve hile ile mücadelede yararlandıkları araçlarla Sayıştayların yargı fonksiyonuna ilişkin konularda sunumlar yapılmıştır.

Öte yandan, Forum sırasında toplantıya iştirak eden heyetlerden bazılarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirilmiştir.