Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Slovakya Sayıştayı ile Çalışma Toplantısı Gerçekleştirdi

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ ve beraberindeki heyet, 5 Şubat 2019 tarihinde Slovakya Sayıştayı ile Bratislava’da bir çalışma toplantısı gerçekleştirmiştir. Bahsi geçen toplantıda iki ülke Sayıştayının yapısı, işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi alış verişinde bulunulmuş, iki kurum arasındaki işbirliği imkanları ve muhtemel ortak denetim konuları müzakere edilmiştir. Bunun dışında, başkanımız tarafından “Sayıştayların Kamuoyu ve Medya ile ilişkisi” ve “ Sayıştayların yarattığı katma değer ve bu değerin ölçülmesine ilişkin güncel yaklaşımlar” konulu sunumlar yapılmıştır.