Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI’ler), Sayıştay Başkanlığı tarafından titiz bir çalışmayla Türkçeye tercüme edilmiş ve bu çalışmada INTOSAI ve IFAC  kurallarına riayet edilerek çevirmen dip notları dışında metnin orjinalliğine sadık kalınmıştır. Yine Türkçe metinler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları ile mukayese edilerek nihai bir gözden geçirmeye tabi tutulmuş ve gözden geçirme süreci tamamlanan metinler  orijinal metinlerde gözetilen sıralamaya uygun olarak bu sayfaya konulmuştur.

Ayrıca daha önce “Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI)-I” başlığı altında Sayıştay Başkanlığınca yayımlanan “1., 2. ve 3. Düzey denetim standartları”, INTOSAI bünyesinde sürdürülmekte olan standart yenileme çalışmaları kapsamında  bütünüyle yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli editoryal çalışmalar tamamlanarak yeniden basıma hazır hale getirilmiştir. Denetim standartlarının ilk üç düzeyini içeren yayının güncel haline aşağıdaki linkten erişilebilir.

ULUSLARARASI YÜKSEK DENETİM KURUMLARI STANDARTLARI (ISSAI) 


Önemli Not: 2016 Aralık ayında gerçekleştirilen 22. INTOSAI Kongresi’nde (INCOSAI), mevcut ISSAI Çerçevesinin gözden geçirilerek revizyon çalışmalarının 2019 yılına kadar tamamlanması karara bağlanmıştır. Bu kapsamda, standartlar için INTOSAI tarafından kabul edilen yeni isim “INTOSAI Mesleki Bildirimler Çerçevesi (IFPP)” olarak belirlenmiştir.
2019 Eylül ayında Moskova’da gerçekleştirilen 23. INTOSAI Kongresi ile “INTOSAI Mesleki Bildirimler Çerçevesi” resmen benimsenmiş ve uygulamaya girmiştir. Yeni çerçeveye ilişkin çalışmaların önemli bir kısmı tamamlanmış olmakla birlikte IFPP web sitesi henüz yapılandırma sürecindedir. Yeni çerçeveye erişimi şu linkten yapabilirsiniz; https://www.issai.org/about/
“INTOSAI Mesleki Bildirimler Çerçevesi” nihai formata kavuştuktan sonra standartlara ilişkin olarak sitemizde yer alan tasarım ve içerik de gözden geçirilerek meslek mensuplarımızın erişimine sunulacaktır. Aşağıda yer alan bilgi ve içerikler eski ISSAI Çerçevesi esas alınarak düzenlenmiştir.
“INTOSAI Mesleki Bildirimler Çerçevesi” üç ana başlıktan oluşmaktadır:

  • INTOSAI İlkeleri (INTOSAI-P);

  • Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI'ler); ve

  • INTOSAI Rehberliği (GUID).


Eski ISSAI Çerçevesi

Düzey 1 - Kurucu İlkeler

 

 Düzey 2 - Yüksek Denetim Kuruluşlarının İşleyişi İçin Ön Koşullar

 

Düzey 3 - Temel Denetim Prensipleri

 

Düzey 4 - Denetim Rehberleri - Uygulama Rehberleri

ISSAI 1000–2999 Mali Denetim Uygulama Rehberleri

ISSAI 1000 INTOSAI Mali Denetim Rehberlerine Giriş