Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI’ler), Sayıştay Başkanlığı tarafından titiz bir çalışmayla Türkçeye tercüme edilmiş ve bu çalışmada INTOSAI ve IFAC  kurallarına riayet edilerek çevirmen dip notları dışında metnin orjinalliğine sadık kalınmıştır. Yine Türkçe metinler Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları ile mukayese edilerek nihai bir gözden geçirmeye tabi tutulmuş ve gözden geçirme süreci tamamlanan metinler  orijinal metinlerde gözetilen sıralamaya uygun olarak bu sayfaya konulmuştur.

Ayrıca daha önce “Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (ISSAI)-I” başlığı altında Sayıştay Başkanlığınca yayımlanan “1., 2. ve 3. Düzey denetim standartları”, INTOSAI bünyesinde sürdürülmekte olan standart yenileme çalışmaları kapsamında  bütünüyle yeniden gözden geçirilmiş ve gerekli editoryal çalışmalar tamamlanarak yeniden basıma hazır hale getirilmiştir. Denetim standartlarının ilk üç düzeyini içeren yayının güncel haline aşağıdaki linkten erişilebilir.

 

Düzey 1 - Kurucu İlkeler

 

 Düzey 2 - Yüksek Denetim Kuruluşlarının İşleyişi İçin Ön Koşullar

 

Düzey 3 - Temel Denetim PrensipleriDüzey 4 - Denetim Rehberleri - Uygulama Rehberleri

ISSAI 1000–2999 Mali Denetim Uygulama Rehberleri

ISSAI 1000 INTOSAI Mali Denetim Rehberlerine Giriş