Sayıştay, INTOSAI Bünyesinde Faaliyet Gösteren Büyük Veri Çalışma Grubuna (WGBD) Üye Oldu

Büyük Veri Çalışma Grubu (WGBD) resmi olarak 2016 yılı Aralık ayında INTOSAI’nin 3 nolu Hedefi olan “Bilgi Paylaşımı” çerçevesinde kurulmuştur. 2019 yılı Şubat ayı itibarıyla 28 üyesi ve 3 gözlemcisi bulunmaktadır.

WGBD, büyük verinin önem kazandığı günümüzde, Yüksek Denetim Kurumlarının karşılaştığı zorlukları ve fırsatları belirlemek, Yüksek Denetim Kurumları arasındaki bilgi ve deneyimi paylaşmak ve iki taraflı ve çok taraflı teknik işbirliğinden yararlanmak amacıyla uzmanlaşmış bir çalışma grubudur.

Sayıştay, toplanan çok miktarda veriyi işlemek için yeni teknikler ve yöntemler geliştirmek amacıyla sürekli çalışmakta; bilgisayar destekli denetim sistemlerinin kullanılması için metodolojilerin tasarlanması ve hata kontrolü, risk değerlendirmesi ve veri doğrulama için yeni veri analiz senaryoları oluşturarak Bilgisayar Destekli Denetim Araçları ve Tekniklerinin (CAATT) denetim sürecinde uygulanmasını iyileştirmekte; Bilişim Teknolojilerini (IT), örnekleme analizi geliştirme ve bu analitik prosedürleri otomasyon ve sürekli izleme gibi denetim süreçlerinde yoğun bir şekilde kullanarak Bilişim Teknolojilerinin denetim süreçlerindeki etkinliğini artırmaktadır.

Sayıştay, gelişmiş denetim fonksiyonu ve iyi uygulama örneklerini de kapsayan yeni geliştirilen metodolojileri diğer ülke Yüksek Denetim Kurumlarıyla paylaşarak katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Öte yandan, işbirliği yoluyla diğer üye Yüksek Denetim Kurumlarının büyük verilerle ilgili deneyimlerinden yararlanmayı amaçlamaktadır.