“Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” Paneli

Kurumumuz, Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğu (IBEMS) tarafından organize edilen “Dünyadaki Son Gelişmeler Çerçevesinde Sosyal Bilimler” konulu uluslararası kongrede,  “Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” temalı bir panel düzenledi.

Panelde, diğer ülke Sayıştayları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri tarafından konuya ilişkin sunumlar yapılmasının yanı sıra hem özel sektör hem de kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen denetimlerin katma değerinin ölçülmesine ve arttırılmasına ilişkin gelişmelerin paylaşılması, teşvik edilmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu panele ilişkin detaylı bilgiye http://tr.ibems.org/KongreKurumsalMain.aspx?k=2 adresinden ulaşılabilir.