“Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” Paneli İstanbul'da Başladı

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğu (IBEMS) tarafından organize edilen “Dünyadaki Son Gelişmeler Çerçevesinde Sosyal Bilimler” konulu uluslararası kongrede kurumumuzun düzenlediği “Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” temalı panel 18 Nisan 2019 tarihinde Maltepe Üniversitesinde başladı. 

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın da açılış konuşması yaptığı panelde, diğer ülke Sayıştayları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri tarafından konuya ilişkin sunumlar yapılacak ve özel sektör ile kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen denetimlerin katma değerinin ölçülmesine ve arttırılmasına ilişkin gelişmeler paylaşılacaktır.