“Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” Paneli İstanbul'da Gerçekleştirildi

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğu (IBEMS) tarafından organize edilen “Dünyadaki Son Gelişmeler Çerçevesinde Sosyal Bilimler” konulu uluslararası kongrede kurumumuzun düzenlediği “Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” temalı panel 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde Üniversite Kongre Salonunda gerçekleştirildi.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın da açılış konuşması yaptığı etkinliğe Sırbistan, Maldivler, Azerbaycan, Polonya, Nepal ve Afganistan'ın Sayıştay başkan ve başkan yardımcılarının yanı sıra 12 ülke Sayıştayından toplam 43 üst düzey temsilci, yurt içinden kamu ve özel denetim kuruluşları ile meslek odalarının yetkilileri katıldı.

Denetim ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm paydaşların bir araya getirildiği panelde aşağıda konu başlıkları verilen 6 panel çerçevesinde diğer ülke Sayıştayları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri tarafından konuya ilişkin sunumlar yapılmış ve özel sektör ile kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen denetimlerin katma değerinin ölçülmesine ve arttırılmasına ilişkin gelişmeler paylaşılmıştır.
 
Panel Oturumları:
  1. Oturum: Sayıstay Denetiminin Katma Değeri ve Ölçülmesi I
  2. Oturum: Bilişim Sistemleri Denetimi Yoluyla Denetimin Katma Değeri Nasıl Artırılır?
  3. Oturum: Kamu Aktörlerinin Denetim Faaliyetlerinin Sonucunun Ölçülmesi
  4. Oturum: Farklı Paydaşların Gözünden Denetimin Katma Değeri-Özel Sektör Deneyimi
  5. Oturum: Denetimin Katma Değerine Yönelik Algı ve Farkındalık
  6. Oturum: Sayıstay Denetiminin Katma Değeri ve Ölçülmesi II