İdari İzin Hakkında

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 18.04.2019 tarih ve 66836956.010.07.01-70560 sayılı yazılarında "Ramazan Bayramı tatili 03 Haziran 2019 Pazartesi günü 13.00'te başlayıp 06 Haziran 2019 Perşembe günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 03 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 07 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir." denilmektedir.

Başkanlığımızca idari izin uygulamasının mensuplarımız için geçerli olmasına karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.