Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş Romanya Sayıştayının Düzenlediği Uluslararası Konferansa Katıldı

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı kapsamında Romanya Sayıştayı tarafından Bükreş’te düzenlenen uluslararası konferansa katıldı. 07.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen ve “Avrupa Birliği Denetim Yenilikleri ve Sayıştayları Rehberlik Rollerinin Artırılması” temalarından oluşan uluslararası konferansa, 13’ü başkan düzeyinde olmak üzere 22 ülkeden 53 katılımcı iştirak etti. Konferansta, Avrupa’da Kamu Sektörü Denetimine İlişkin Yeni Yaklaşımlar, Denetimin Dijitalizasyonu, Sayıştayların Vatandaşların Yaşamlarına Sağladıkları Katkının Artırılması ve Denetimin Sosyal Etkileri gibi konularda sunumlar yapıldı.

Başkan Seyit Ahmet BAŞ toplantı sırasında ve sonrasında, başta Romanya, Polonya, Moldova, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz olmak üzere, pek çok ülke temsilcileri ile ikili ve çoklu işbirliği girişimlerinde bulundu.

Başkan BAŞ, Tarihi Türk devletlerinden Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklularda devletin mali işlemlerine ilişkin denetim görevi yapan kurum olan Divan-ı İşraf'ı temsilen hazırlanmış olan "aynalı yazı-kûfi hat"  tabağını hediye etti.