Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesisleri

Antalya - Manavgat Eğitim ve Dinlenme Tesislerimizin 2019 yılında aşağıda belirtilen tarihler arasında 11 dönem olarak hizmete açılması planlanmış olup, katılım şartları aşağıda açıklanmıştır.
 
1-Tesislerimizden Yararlanma Dönemleri
Kamp Dönemi Kamp Tarihleri Gün Sayısı
1 16 Haziran – 22 Haziran 6
2 23 Haziran - 29 Haziran 6
3 30 Haziran - 06 Temmuz 6
4 07 Temmuz - 13 Temmuz 6
5 14 Temmuz – 20 Temmuz 6
6 21 Temmuz – 27 Temmuz 6
7 28 Temmuz - 03 Ağustos 6
8 04 Ağustos - 10 Ağustos 6
9 11 Ağustos – 17 Ağustos
 (Kurban Bayramı)
6
10 18 Ağustos – 24 Ağustos 6
11 25 Ağustos – 31 Ağustos 6
 
 
Birden fazla dönem için kamp talepleri imkânlar ölçüsünde karşılanacaktır.
 
2. Tesislerimizden Yararlanabilecekler
 
a) Başkanlığımız mensup veya emeklisinin kendisi, eşi, üstsoy, altsoyları. (Refakatinde altsoy veya üstsoy yer alması durumunda mensup ya da emeklilerimizin bu durumu başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.)
 
b) Başkanlığımız mensupları ve emeklileri ile birlikte veya münferiden tesisten yararlanmak isteyen misafirleri.
 
c) Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşların personeli.
  
3. Konaklama Tarifesi
 
a) Başkanlığımız Personeli
 
Başkanlığımız çalışan personeli ve emeklisi ile bunların eşi, üstsoy, altsoyları için uygulanacak konaklama tarifesi, aynı ünitede kalınan kişi sayısına göre aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
 
 Aile Konaklama Üniteleri
 
KİŞİ SAYISI KONAKLAMA YEMEK TOPLAM
1 KİŞİ 800 300 1100 TL
2 KİŞİ 1000 600 1600 TL
3 KİŞİ 1150 900 2050 TL
4 KİŞİ 1250 1200 2450 TL
 
 
Tek Kişilik Konaklama Üniteleri
 
KİŞİ SAYISI KONAKLAMA YEMEK TOPLAM
1 KİŞİ 660 300 960 TL
 
 
 
01 Şubat 2016 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmayacaktır.
 
01 Şubat 2013 ile 01 Şubat 2016 tarihleri arasında doğan çocuklar için konaklama bedeli 150 TL olarak uygulanacaktır.
 
Her bir ünite 4 kişiliktir. Talep Formunda misafirlerin 1 adet ilave yatak istemesi halinde konaklama bedeli olarak 150 TL ilave yatak ücreti dahil edilecektir..
 
Tesisimizde toplam 24 adet tek kişilik konaklama ünitesi bulunmaktadır. Tek kişilik ünitelerin dolması halinde, konaklama bedeli farklı diğer üniteler tahsis edilecektir.
 
 
b) Misafirler
 
Başkanlığımız personeli ve emeklisi ile birlikte veya münferiden Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden yararlanmaları Başkanlıkça uygun görülen diğer kamu personelinden;
 
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan (emekliler dâhil) memur, işçi veya sözleşmeli personel ile bunların eş, üstsoy ve altsoylarına Başkanlığımız personeli için belirlenen konaklama tarifesi uygulanacaktır.
 
Yukarıda sayılanlar dışında tesislerimizden yararlanan misafirlerden, (özel sektör, vakıflar vb.) Başkanlığımız personeline uygulanan konaklama tarifesinin %50 fazlası bedel alınacaktır.
 
4- Yemek Bedeli
 
 Her bir kamp dönemi için kişi başı yemek bedeli 300 TL olarak belirlenmiştir.
 
01 Şubat 2016 tarihinden sonra doğan çocuklar için yemek talep edilmesi durumunda ilave 150 TL yemek bedeli alınacaktır.
 
01 Şubat 2013 ile 01 Şubat 2016 tarihleri arasında doğan çocuklar için yemek bedeli 150 TL olarak uygulanacaktır.
 
01 Şubat 2008 - 31Ocak 2013 tarihleri arasında  doğan çocuklar için  yemek bedeli 200 TL olarak uygulanacaktır.
 
Günü Birlik Misafirler Yemek Ücreti
 
Sabah kahvaltısı 30 TL
Akşam Yemeği   40 TL
 
5- Eğitim, Kurs, Seminer vb. Amacıyla Tesisten Yararlanma: 
 
Tesislere hizmet içi eğitim, kurs, seminer vb. nedenlerle gelen kamu personeli; Harcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı uyarınca ödenen gündelik ve konaklama tarifesinin üst limiti üzerinden tesislerden yararlandırılır.
 
Bu personelden konaklama tarifesi ve yemek bedeli olarak ayrıca ücret alınmaz. Ancak aynı ünitede kalmak koşuluyla misafir olarak getirdiği eş, üstsoy ve altsoyları için 4 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yemek bedeli alınır.

Kimlik Bildirme  

Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde, konaklayacak olanlardan tesise girişte kimlik bilgileri alınacak olup, misafirlerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.
 
 Müracaat İşlemleri ve Diğer Hususlar 

a) Başvurular e-posta yoluyla alınacak olup başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
 
- Kamp Talep Formu. (Ekte yer almaktadır)
 
- Avans tutarının; Sayıştay Başkanlığı Eğitim ve Sosyal Tesisler Müdürlüğüne ait Vakıfbank Sayıştay Bağlı Şubesi IBAN: TR56 0001 5001 5800 7303 1749 12 numaralı banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekont.
 
- Sayıştay harici kamu personelinin kurum kimlik belgesinin fotokopisi.
 
Tesislerimizden yararlanmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar;
 
- Sayıştay mensup ve emeklilerinin:  mensup.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,
 
- Diğer misafir başvurularının:           misafir.manavgat@sayistay.gov.tr adresine,
 
göndermeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları kamp taleplerinin kabulünden sonra teslim edilecektir.
 
31 Mayıs 2019 tarihinden sonra yapılan müracaatlar, tesisin doluluk durumuna göre idarece değerlendirilecektir.
 
b) Her kamp dönemi için ünite başına avans tutarı 250,00 TL olarak belirlenmiştir. Avans dekontunun talep formuna eklenmesi gerekmektedir.
 
Avans yatırmayanların veya eksik yatıranların müracaat formları kabul edilmeyecektir.
 
c) Kamp tahsis edilmeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir.
 
d) Tesisten yararlanacak olan misafirlerimiz ücretlerini kamp dönemi başlamadan Sosyal ve Eğitim Tesisler Müdürlüğü muhasebesine, kamp dönemi içinde ise tesis muhasebesine Vakıfbank Word veya Yapı Kredi Word kartına 6 (Altı) eşit taksit yapmak suretiyle ödeyebileceklerdir.
 
Tesisten yararlanacak misafirlerimiz yatırdıkları avans dekontunu kampa girişlerinde beyan edeceklerdir.
 
f) Tesisten tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalanamayacaktır.
 
g) Kamp dönemlerinde fazla talep olması halinde müracaat sırasına göre tahsis yapılacaktır. Herhangi bir nedenle kamp döneminin iptal edilmesi durumunda, ilgilinin talebi dikkate alınmak suretiyle tercih edecekleri diğer dönemlere kaydırılacak veya ödediği tutar iade edilecektir.
 
ğ) Tesisimizde pike, çarşaf, yastık ve yastık kılıfı idare tarafından karşılanacaktır. Her hangi bir nedenle değiştirilmesi talep edilmesi durumunda ücrete tabi olacaktır. Havlu, bornoz, terlik, şampuan vb. ihtiyaçlar karşılanamayacaktır.
 
h) Tesisten yararlanacakların canlı hayvan (kedi, köpek, kuş vb.) getirmeleri yasaktır.
 
ı) Kamp devreleri, Pazar günleri akşam yemeği ile başlayıp Cumartesi günleri kahvaltı ile son bulacaktır. Devre başlama günü ünitelere saat 16:00’dan sonra misafir kabul edilebilecektir. Devre sonlarında ise en geç saat 12:00’da ünitelerin boşaltılması gerekmektedir.
 
i)Kampa erken katılma veya geç ayrılma nedeniyle mensuplarımızın konaklama ve yemek talepleri ancak imkânlar ölçüsünde ve ilave ücret karşılığı karşılanabilecektir.
 
j) Tesisimizden yararlanacak olan misafirlerimizin kamp ücreti paket ücreti olup, erken ayrılma ve geç başlama durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.

k) Kamp dönemlerinde kahvaltı saat 08:00 - 11:00 saatleri arası, öğlen 13.30-14.30 saatleri arası self servis  çorba ikramı verilecek, akşam yemeği saat 19:00 - 21:00 saatleri arasında ana yemek hariç açık büfe, seçmeli, self servis olarak sunulacak olup çay ikramı için ücret alınmayacaktır.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Talep Formu.