EUROSAI Koordinasyon Ekibi ve 50. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantıları Haziran Ayında Letonya’da Gerçekleştirilecektir

EUROSAI Koordinasyon Ekibi ve 50. EUROSAI Yönetim Kurulu Toplantıları, 11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Letonya’nın Jurmala kentinde EUROSAI Dönem Başkanı ve Sayıştay Başkanı Sayın Seyit Ahmet BAŞ’ın başkanlığında ve Letonya Sayıştayının ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gerçekleştirilen Koordinasyon Ekibi toplantıları, Yönetim Kurulunun gündeminde olan temel, idari ve stratejik sorunların önceden görüşülmesi ve ortak yaklaşımların belirlenmesi açısından iyi bir fırsat sunduğu gibi Koordinasyon Ekibi üyeleri için (Asıl üyeler olarak Türkiye, Polonya ve Çek Cumhuriyeti Sayıştayları, gözlemci olarak EUROSAI Sekreteryalığını yürüten İspanya Sayıştayı ve misafir üyeler olarak Almanya ve İsveç Sayıştayları) de fikir alışverişinde bulunulması ve konuların daha iyi anlaşılması ve tartışılması açısından verimli bir ortam yaratmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, EUROSAI Çalışma Grubu ve Görev Gücü temsilcileri ile gözlemcilerin katılacağı 50. Yönetim Kurulu toplantısı, EUROSAI'nin stratejik ve idari konularının ele alınacağı oldukça yoğun bir gündeme sahiptir. EUROSAI 2017-2023 Stratejik Planının uygulanması, bu çerçevede Stratejik Hedefler ve Yönetişim Portföylerinin ilerleme raporlarının değerlendirilmesi, Operasyonel Planın güncellenmesi, EUROSAI Çalışma Grupları ve Görev Güçlerinin faaliyetlerinin sunumu, mali konular, XI EUROSAI Kongresi (2020)’ne ilişkin sunumlar ve INTOSAI ile ilişkiler, Yönetim Kurulu Toplantısının ana gündem maddelerini oluşturmaktadır.

Kasım 2018’de İstanbul’da yapılan Yönetim Kurulu Off-Site Toplantısında “Takım Ruhu ile Yönetim İçin Temel İlkeler ve İyi Uygulamalar”ın kabul edilmesinden sonra ilk resmi Yönetim Kurulu toplantısı olacak olan söz konusu toplantıda, daha etkin ve yapıcı bir tartışma ortamının oluşması ve dolayısıyla çelişkili konulara ilişkin dahi daha geniş bir fikir birliği ve daha somut sonuçların elde edilmesi beklenmektedir.