İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile İşbirliği Protokolü İmzalandı.

Başkanlığımız ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bağlı kuruluşu olan ve üye ülkeler arasında istatistik, ekonomik, sosyal ve eğitim alanında işbirliğini geliştirmekle sorumlu olan, İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) arasında kamu denetimi alanında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

İmzalanan mutabakat zaptı, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerinin ilgili yüksek denetim organlarının kamu denetimiyle ilgili işbirliği imkânlarını geliştirmeyi amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır.

Mutabakat zaptı uyarınca, iki kurum arasında işbirliği imkânları teşvik edilmek ve çeşitli alanlarda teknik işbirliği yöntemlerinin kullanımında bilgi ve deneyimi paylaşımı yapılmak suretiyle, Teşkilata üye ülkelerin yüksek denetim kurumları için ortak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri alanında birlikte çalışılacaktır.