Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Hk.

27-28 Nisan 2019 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Başkanlığımız 2019 Yılı Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavında başarılı olarak mülakata girmeye hak kazanan adayların, duyuru ekinde yeralan "Özgeçmiş" ve "Güvenlik Soruşturması Formu"nu doldurarak adli sicil kaydı ile birlikte dilekçe ekinde 26 Temmuz 2019 tarihine kadar Sayıştay Başkanlığı İnsan Kaynakları Birim Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir. Mülakat tarihi ilgililere ayrıca bildirilecektir. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


1- Özgeçmiş Formu (1 sayfa)
2- Güvenlik Soruşturması Formu (1 sayfa)