Filistin Sayıştayı Heyetine Düzenlenen Kamu İşletmeleri Denetimi Eğitimi Sona Erdi

Kurumumuz ile Filistin Sayıştayı arasındaki ikili işbirliği çerçevesinde, Filistin Sayıştayı denetçilerine yönelik olarak düzenlenen beş günlük eğitim programı sona erdi.

Söz konusu eğitimle, Filistin Sayıştayı denetçilerinin mesleki gelişimleri ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir. Program kapsamında, meslek mensuplarımız tarafından Kamu İşletmeleri Denetiminin planlama, uygulama ve raporlama süreçleri ile Sayıştay uygulamaları konularında eğitim verildi.

Eğitim programının kapanışında, eğitim programına katılan 12 denetçiye Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ tarafından eğitim sertifikaları verildi.