Sözleşmeli Programcı Alımı Kazanan Listesi

Sözleşmeli Programcı alımına ilişkin olarak Başkanlığımız internet sitesinde 17.04.2019 tarihinde yapılan duyuru çerçevesinde müracaat edenlerden sözlü sınava girmeye hak kazananların, 16-17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılan sözlü sınavların değerlendirme sonucu, asıl ve yedek sıradan kazananlar listelenmiştir. 

Listede adı geçenlerin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmaları yapılarak sonuçlarına göre davet edilip sözleşmeleri imzalanacaktır. 

İlgililere duyurulur.


Asıl Ve Yedek Sıradan Kazananların Listesi